Кредит і його роль в економіці

Кредит дозволяє державі і фірмам використовувати тимчасово вільні кошти інших фірм і населення. Якщо гроші розміщуються клієнтами на рахунках до запитання, тобто використовуються для здійснення розрахунків за товари та послуги і т.д., то кредитна операція дозволяє збільшити кількість грошей, що перебувають в обігу. Саме за допомогою кредитної операції банки «роблять гроші», надаючи вплив на рівень цін у країні, випуск і зайнятість.

Банки минулого брали дзвінку монету клієнтів, видаючи їм натомість більш зручні банкноти (в результаті цієї операції кількість грошей в обігу не збільшується, так як один тип грошей замінюється на інший), а потім використовували саму дзвінку монету для видачі кредиту, або видавали кредит тими ж банкнотами, залишаючи резерв дзвінкої монети в певному відсотку від величини виданих банкнот або відкритих рахунків (зобов’язань банку). Сучасні банки використовують аналогічну можливість по використанню вкладів клієнтів, хоча умови їхньої праці істотно змінилися.

Посилання на основну публікацію