Коротко про економіку і основні поняття

 • Економіка – це і практична діяльність, і наука.
 • Економіка – господарська діяльність товариства в сфері виробництва, розподілу, обміну та споживання.
 • Економіка – наука, що вивчає ефективне використання суспільством обмежених ресурсів.

Економічні відносини складаються між економічними агентами, основні з яких це:

 • 1. Фірми – організації виробляють та / або продають товари.
 • 2. Домогосподарства – група осіб (сім’я, фермерський хутір), які проживають разом і займаються економічною діяльністю не менше року.
 • 3. Держава – найважливіший регулятор економічних відносин.

Основні форми економіки:

 • 1. Традиційна – натуральне господарство; родоплемінні або феодальні відносини;
 • 2. Адміністративно-командна – обсяг виробництва, ціни, асортимент задаються централізовано – державою;
 • 3. Ринкова – вільне підприємництво; ціни складаються на основі балансу попиту та пропозиції;
 • 4. Змішана – комбінація ринкової та адміністративно-командної.

Теоретична основа економіки (як науки) – економічна теорія (економікс). Її розділи:

 • мікроекономіка (на рівні фірми, домогосподарства);
 • мезоекономіку (на рівні галузі);
 • макроекономіка (на рівні держави);
 • світова економіка (міжнародні економічні зв’язки).

Основні поняття:

Потреба – усвідомлене почуття, чого-небудь (приклад: піраміда потреб Маслоу).
Благо – все, що може задовольнити потребу (вільні блага – природні і безкоштовні; економічні блага – створені людиною і платні).
Споживання – процес використання благ для задоволення потреб.
Виробництво – процес створення благ.
Ресурси – все, що використовується для виробництва благ (основні види ресурсів – фактори виробництва: праця, земля, капітал і підприємницька здатність).
Економічний вибір – пошук рішення максимізації задоволення потреб в умовах обмежених ресурсів.
При цьому доводиться шукати відповіді на три головних питання економіки: ЩО, ЯК і ДЛЯ КОГО виробляти?

Валовий внутрішній продукт (ВВП) – вартість всіх товарів вироблених за рік на території держави, незалежно від національної приналежності факторів виробництва.

Види ВВП:

 • Номінальний – в поточних ринкових цінах;
 • Реальний – з поправкою на інфляцію.

Основні методи розрахунку ВВП:

 • За доходами;
 • По видатках;
 • За доданою віртістю.
Посилання на основну публікацію