Контрактна держава

На наш погляд, для Росії особливий інтерес представляють інституційні теорії держави. Інстітуціаналісти розрізняють два основних типи держави – контрактне і «експлуататорське».

Контрактне держава розглядається як доброволь-I ний контракт між громадянами і державою.

З погляду американського економіста Дугласа К. Норта, держава зіграла величезну роль в економічному прогресі людства, взявши на себе захист договірного права між окремими людьми. Поділ праці і зростаюча спеціалізація вимагала розвитку інституційних структур, які дозволяли б людям вживати дії, побудовані на складних відносинах з іншими людьми, з якими особисто не знайомі. Це було можливо тільки тоді, коли в обміні брала участь третя сторона – держава, яке визначало права власності та стежило за дотриманням укладених договорів.

Відповідно до контрактної теорією, держава виникла в результаті домовленості людей, які доручили групі своїх співгромадян спеціалізуватися на виконанні суспільно корисних функцій з охорони кордонів і власності, будівництва доріг та інших громадських споруд, соціальний захист громадян і т.п.

У моделі контрактного держави захист прав власності здійснюється в інтересах громадян. У результаті діяльності держави збільшується вигода кожної окремої людини, оскільки захист своїх інтересів люди делегують державі. Держава як централізований орган виконує ці функції з найменшими витратами.

ПОДІЛИТИСЯ: