Конкуренція – реферат

Термін «конкуренція» може тлумачитися по-різному. Існування конкуренції не обмежується лише сферою економіки. Часто під цим терміном мається на увазі суперництво людей або цілих організацій.

Конкуренція є центром ринкової системи, видом взаємовідносин між виробниками будь-яких товарів. Стимулом, що спонукає людей до конкурентної боротьби за вітчизняні та міжнародні ринки, традиційно є бажання перевершити інших.

Процес конкуренції є динамічним, що прискорює рух, що сприяє кращому забезпеченню споживачів якісними товарами.

Конкуренція є елементом ринкового механізму, що здійснює взаємодію ринкових суб’єктів в областях виготовлення і збуту продукції, а також застосування капіталу. Також конкуренція означає якесь суперництво між кількома конкретними бізнесменами або підприємствами за право отримання більш вигідних умов виготовлення будь-яких товарів і їх реалізації.

Конкуренція є двигуном економічного прогресу, так як ринкове суперництво стає успішним лише тоді, коли підприємець прагне поліпшити кадровий склад своєї організації, підвищити якість товарів і розширити їх асортимент.

Як зрозуміло з вищевикладеного, поняття конкуренції багатоваріантно, а тому не обмежується якимось одним універсальним визначенням. Вона є і способом господарювання, і таким способом існування капіталу, при якому кілька капіталів змагаються між собою. Крім того конкуренція є і стихійним регулятором стихійного виробництва. Вона сприяє витісненню з ринку неефективних підприємств, запобігає диктатуру виробників над споживачами.

Однак сучасної конкуренції дуже далеко до ідилії. Глибинні корені відносин між конкуруючими підприємствами завжди полягали в безперервній боротьбі за вигідні умови існування. І в результаті подібної боротьби виникали як переможці, які збільшили свої статки, так і переможені, змушені урізати свою частку на ринку або зовсім продати її за безцінь. З конкуренцією пов’язані і такі негативні сторони її прояви, як нестабільність, руйнування, інфляція і так далі.

Відсутність можливості підвищувати вартість будь-яких товарів або послуг є одним з найважливіших моментів в сучасному трактуванні терміна конкуренції.

Запеклий конкурентне суперництво між фірмами на внутрішньому ринку допомагає їм підготуватися до боротьби за іноземних споживачів, а також допомагає споживачам отримувати якісну продукцію за прийнятну ціну. Адже конкурентоспроможні товари повинні вигідно відрізнятися від аналогічної продукції конкурентів.

Конкуренцію ділять на функціональну, видову, межфирменную, внутрігалузеву. Також її ділять на сумлінну і недобросовісну. До основних методів конкуренції добросовісної відноситься поліпшення якості товарів, ефективна їх реклама, розвиток передпродажного обслуговування. До способів недобросовісної конкуренції відноситься промислове шпигунство з метою вивідування секретів, обман споживачів, приховування дефектів продукції і т.п. Однак в цілому у конкуренції позитивних моментів більше, ніж негативних.

Посилання на основну публікацію