1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Економіка
 3. Комерційна діяльність організації

Комерційна діяльність організації

Поняття комерційної діяльності

Метою діяльності будь-якого підприємства є отримання максимально можливого прибутку в умовах впливу безлічі факторів і ризиків. Отримання доходу формується за рахунок реалізації власної продукції, послуг споживачеві безпосередньо, або через посередників.

Комерційна діяльність є формою товарно-грошових відносин, що приносить прибуток підприємцю. Сюди відносять розподіл і обмін товарними цінностями або послугами, які сприяють розвитку і стимулювання якісного виробничого процесу і процесу споживання.

Комерційна діяльність реалізується через комплекс фінансових, економічних, правових та інших видів взаємин між суб’єктами угод. Реалізація інтересів суб’єкта відбувається в умовах конкурентної боротьби.

Важливо відзначити, що комерційна діяльність не включає в себе безпосередній виробничий процес. Вона займається питаннями продажу вироблених благ, матеріального забезпечення виробництва, а так само посередницької і торгової діяльності.

Основною метою торговельної діяльності є отримання доходу, для цього організації необхідно вирішувати наступні завдання:

 • проведення постійного моніторингу ринкових змін;
 • організація збутової діяльності, доведення продукції до споживача;
 • торгове посередництво, створення договірних відносин;
 • співвіднесення власних виробничих масштабів до запитів суспільства, тобто з можливостями реалізації виробленої продукції.

Якщо розглядати комерційну діяльність, як систему відносин, то можна побачити такі її аспекти. Вона описується і формується угодами, контрактами, обміном, продажем, перепродажем, просуванням, розподілом, споживанням і інформацією. Кожен з цих елементів забезпечує кінцеву мету комерції підприємства. Всі складові частини комерційної діяльності взаємопов’язані між собою і в кінцевому підсумку є єдиним цілим. Поступово ці елементи упорядковуються і формують систему комерційної діяльності підприємства.

Напрямки комерційної діяльності організації

Комерційна діяльність здійснюється в умовах ринкових відносин. Для реалізації своїх планів по доходах підприємцям необхідно приймати рішення на основі безлічі даних, що включають в себе правові, економічні, збутові, закупівельні та інші аспекти роботи підприємства. Функції комерційної діяльності реалізуються в наступних напрямках:

 • Визначення основних етапів комерційної діяльності компанії. Сюди відносять аналіз завдань і поступове їх рішення через реалізацію тактичних і стратегічних комерційних планів і заходів. Ефективна комерційна політика підсилює ринковий вплив компанії, сприяє раціональному і конкурентного розвитку підприємства.
 • Реалізація комерційної діяльності повинна здійснюватися через комплексний підхід. Всі елементи системи торгівлі діють злагоджено і спрямовані на досягнення основної мети.
 • Управління товарно – грошовими відносинами з іншими організаціями через встановлення довгострокових довірчих відносин з контрагентами, постачальниками і покупцями.
 • Вивчення попиту, добробуту споживача, його мотивацію при здійсненні покупки.
 • Постійний моніторинг зовнішньої конкурентного середовища. Проведення заходів з адаптації своєї продукції до постійно змінюваних факторів ринку.
 • Проведення обліку витрат, відведених на торговельну діяльність. Дана сфера повинна бути прибутковою і покриватися одержуваними від неї доходами.

Організація бізнесу передбачає сукупність процесів, спрямованих на досягнення єдиної мети. Воно належить до суб’єктів і об’єктів торгових відносин підприємства. Моніторинг власних процесів, проведення їх аналізу сприяє формуванню найбільш оптимальної системи.

Для дослідження діючої комерційної діяльності компанії застосовують загальнонаукові методи. Тут оперують економічними даними, законами і підходами. Для розуміння більш вузьких областей комерції можуть використовуватися специфічні методи. Наприклад, спрямовані на визначення переваг покупців опитування та анкетування. Можуть проводитися математичні розрахунки моделей, що описують комерційну діяльність компанії.

Комерційні організації та фактори, що впливають на їх діяльність

Відповідно до Цивільного Кодексу України здійснення підприємницької діяльності може відбуватися через певні форми господарських організацій. Серед них виділяють господарські товариства і товариства, артілі і державні підприємства.

У господарських товариствах статутний капітал формується частками їх засновників, які несуть відповідальність за зобов’язаннями своїм майном. У господарських товариствах статутний капітал так само формується з часткою, однак, засновники не відповідають своїм майном, а тільки сумою внесеного вкладу.

Артіль є добровільне об’єднання громадян на основі пайових внесків. У державних комерційних організацій немає права власності на закріплене за ними майно.

Об’єднання капіталів кількох учасників, для створення комерційної організації сприяє розвитку її комерційного потенціалу. Відповідальність за зобов’язаннями розподіляється між учасниками організації, а значить, знижується особистий ризик кожного із засновників.

Учасники комерційної організації мають право на управління нею. Так само вони отримують частину прибутку в залежності від своєї частки і частина майна в разі ліквідації підприємства.

На комерційні організації впливають фактори внутрішнього і зовнішнього середовища. До внутрішніх факторів можна віднести матеріальні, фінансові, інформаційні та трудові ресурси. Сюди так само відносять вплив роботи складського господарства, функціональних служб, інформаційного забезпечення та захисту.

Фактори зовнішнього середовища більш різноманітні і менш передбачувані. Найбільший вплив на продажу надають споживачі. Зміна їх переваг, поява аналогічних товарів може різко знизити темпи комерційної діяльності компанії. Не менш сильний вплив надають конкуренти, своїми діями обмежуючи роботу компанії. Проведення торгових операцій здійснюється через банківську систему, яка так впливає на комерційні процеси, здійснювані організацією.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Графіки форекс