Ким сформульовано поняття “правова держава”

Ще стародавні мислителі в своїх працях висловлювали ідеї про ідеальний устрій і організації держави з точки зору права. І в цих пошуках вони заклали основи принципів і форм взаємодії суспільства і країни, закону і влади.

Концепція правової держави розвивалася на всьому протязі еволюції людського суспільства, з моменту виникнення перших країн. Напевно, першим прообразом можна вважати давню Месопотамію, де управління було побудовано на положеннях зводу законів Хаммурапі. Подальший розвиток концепція отримала в Афінах, де панувала демократія, а також в основних положеннях римського права.

У середні століття ця концепція продовжила формуватися під впливом церкви і доповнювалася нормами релігійного права. Але епоха Відродження трохи знизила вплив церкви: ряд філософів і вчених заклали основи природного права. Таким чином, приблизно з середини 17 століття це вчення почало активно розвиватися і досліджуватися.

Саме поняття правової держави, було введено К. Велькера, який вперше застосував його в 1813 році. Через приблизно 20 років інший німецький вчений Роберт фон Моль популяризував його, міцно ввівши в науковий лексикон.

Посилання на основну публікацію