Категорія «економічне зростання»

Ця категорія характеризує проблеми аналізу динамічної рівноваги, можливості збільшення обсягу реального продукту, що відповідає умовам повної зайнятості.

Для цілей аналізу економічного зростання використовується спеціальний інструментарій, за допомогою якого вимірюється кількісні і якісні зміни результатів суспільного виробництва і його чинників.

Виявом економічного зростання є збільшення потенційного або реального валового національного продукту (ВНП). Вимірюють економічне зростання такими показниками, як зростання за певний час реального ВНП, зростання ВНП на душу населення. В системі статистичного обліку ці показники представлені річними темпами зростання ВНП у відсотках.

Посилання на основну публікацію