Інтенсивний метод розвитку економіки

У свою чергу, інтенсивний шлях економічного розвитку характеризує держава, його використовує, як прогресивне і націлене на поліпшення якості життя населення. Відбувається це за рахунок поліпшення якості економічного розвитку, а не кількості. При інтенсивному шляху розвитку це є основним показником прогресу.

Важливими показниками, що забезпечують якість і інтенсивний економічний ріст, є:

  • реконструкція, модернізація технологічних потужностей;
  • максимальна автоматизація виробничих процесів;
  • поліпшення якості використовуваних ресурсів;
  • збільшення рівня кваліфікації робочого персоналу;
  • використання досягнень науково-технічного прогресу.

Наявність географічного простору і природних ресурсів істотно впливає на вибір держави. Інтенсивний шлях економічного зростання характеризує перш за все країну, у якій не так багато багатств, щоб вибрати інший варіант. Багато дрібних країни Європи, у яких ніколи не було великих територій і покладів корисних копалин, зосереджуються на інноваційних технологіях і впровадження їх у виробництво.

Модернізуючи технологічні процеси, держава отримує максимальну віддачу від виробництва і інтенсивний економічний ріст. Збільшення продуктивності праці за рахунок підвищення рівня кваліфікації співробітників і автоматизації процесів передбачає поліпшення якості життя населення в окремо взятій країні.

Що стосується ресурсів, то відмінним прикладом може послужити острів Кіпр. Земля ретельно культивується, застосовуються сучасні аграрні технології, які дозволяють сільському господарству Кіпру забезпечувати населення їжею власного виробництва. Екстенсивні методи ведення господарства в такій невеликій країні незастосовні.

Отже, перевагами інтенсивного шляху розвитку є:

економія матеріалів, ресурсів, енергії, сил працівників;
стимуляція творчого начала в підході до вдосконалення процесів;
взаємодія виробництва і науки.

Посилання на основну публікацію