Інтенсивний і екстенсивний економічний ріст

Економічне зростання буває двох типів: екстенсивний та інтенсивний.

Екстенсивний економічне зростання

• припускає збільшення випуску продукції при використанні додаткових ресурсів: засобів виробництва, робочої сили, додаткових фінансових ресурсів.

Інтенсивний тип економічного зростання пов’язаний із зростанням * ефективності виробництва: зростанням продуктивності праці, зниженням капіталомісткості. Він передбачає збільшення випуску продукції на одиницю використовуваних ресурсів, поліпшення якісних характеристик виробництва.

Приклад. Бригада робітників ремонтувала шкільна будівля.

Справа була в літні канікули. Терміни підганяли. Наближалося перше вересня. Бригада провела збори та обговорила, що робити. Висунули дві пропозиції. Перше – залучити ще одну бригаду. Але в цьому випадку впали б заробітки, так як на оплату праці робітників була виділена певна сума грошей. Друге – краще організувати роботу, скоротити «перекури» і навіть звільнити прогульника. Заробітки будуть збережені. Перемогло друге речення.

Неважко помітити, що перша пропозиція – екстенсивний шлях вирішення проблеми, тому що вимагає додаткового залучення фактора працю. Другий варіант – інтенсивний шлях, так як припускає зростання продуктивності праці в одиницю часу.

Посилання на основну публікацію