Інструментарій вимірювання достовірності ситуацій

При описі проблемної ситуації може виникнути невизначеність, обумовлена неповнотою або недостатністю інформації про умови, в яких виникла проблема. Для усунення цієї невизначеності необхідно сформулювати повну групу альтернативних ситуацій.

Опис альтернативних ситуацій доповнюється кількісними характеристиками, серед яких важливе значення має характеристика достовірності – ймовірність ситуацій. Для повної групи альтернативних ситуацій сума ймовірностей їх появи дорівнює одиниці.

Нерідкі випадки, коли сформульований набір ситуацій, але повної впевненості в тому, що він становить повну групу, немає. Виходом з цього є визначення відсутніх альтернативних ситуацій. Однак часто цього не можна зробити через нестачу інформації або дефіциту часу на її отримання. У цих випадках доцільно сформулювати альтернативну ситуацію типу «інші невідомі ситуації», яка включає всі можливі невідомі події і доповнює вже сформульовані ситуації до повної групи. Для цієї додаткової ситуації також визначається ймовірність її звершення.

Посилання на основну публікацію