Інструментарій теорії рангів і його використання в вимірі

У практиці ранжирування найчастіше застосовується числове уявлення впорядкованої послідовності строгого порядку у вигляді натуральних чисел, тобто використовується числова послідовність, коли найбільш кращого об’єкту приписується найменше число і у напрямку зниження переваги об’єктах приписуються великі числа. Числа в цьому випадку називаються рангами.

Нехай тепер, крім відносини строгого порядку між об’єктами, існує відношення еквівалентності. В результаті упорядкування може утворитися нестрогий порядок. Для відносини несуворого порядку доведено існування числової системи з відносинами нерівності і рівності між числами, що описують властивості об’єктів. Будь-які дві числові системи для несуворого порядку пов’язані між собою монотонним перетворенням. Отже, ранжування за умови еквівалентних об’єктів являє собою вимір в порядкової шкалою.

Посилання на основну публікацію