Інструментарій соціалістів-утопістів початку 19 ст

Соціалізм – теорія, в основі якої лежить рівність (матеріальних благ, обсягу обов’язків) і спільність власності. Соціалістичне протягом ставило за мету досягнення щасливого і справедливого життя суспільства. Утопічний соціалізм – протягом, яке зародилося на початку XIX ст., Ставило за мету боротьбу з експлуатацією в суспільстві. Родоначальниками цієї течії були К.А. Сен-Сімон, Ш. Фур’є і Р. Оуен.

Клод Анрі де Рувруа Сен-Сімо (1760-1825 рр.) – Автор книг «Листи женевського мешканця», «Погляди на власність». Бачив сенс історії в поступовому переході від однієї формації до іншої (від рабовласницької до феодальної, а від останньої до промислової) під впливом зростання знань і розвитку економіки. Вважав, що майбутнє належить великому індустріальному виробництву і промислового класу (підприємці, робітники, вчені). Відстоював організована праця, в основі якого лежить принцип: від кожного за здібностями, кожному по його справах. Вважав, що для створення суспільства майбутнього необхідно перебудувати не тільки матеріальні умови життя, а й розвивати духовні якості людей.

Шарль Фур’є (1772-1843 рр.) Вважав, що для успіху суспільства необхідне зростання продуктивності праці, що забезпечує багатство для всіх, для чого громадський дохід повинен розподілятися в певних їм пропорціях між капіталом, працею і талантом. У перспективі ці пропорції будуть змінюватися на користь праці. Суспільство створить велике колективізоване і механізоване сільське господарство, сполучене з промисловим виробництвом. При цьому конкуренцію змінить змагання, від якого будуть вигравати все. Засоби для змагання і функціонування фаланг повинні дати капіталісти. Чи не виключав можливості існування при цьому приватної власності. Роль держави в такому суспільстві мізерно мала і є пережитком минулого.

Роберт Оуен (1771-1858 рр.) На відміну від вищенаведених утопістів свої теоретичні погляди здійснював на практиці. Основним ворогом суспільства вважав приватну власність. Гроші пропонував замінити квитанціями, в яких зазначено кількість праці, витраченого працівниками. За цим принципом він мав намір організувати ринок справедливого обміну.

Посилання на основну публікацію