Інструментарій ранніх версій політичної економії

Джон Стюарт Мілль (1806-1873 рр.) – Англійський економіст, філософ. Головна праця – «Основи політичної економії» (1848 г.). Основні положення його методології дослідження схожі з класичною школою. Специфіка поглядів проявилася в наступному: відокремив закони виробництва від законів розподілу (перші з них постійні, а останні залежать від законів і звичаїв суспільства); спробував додати до вивченим законам незмінного суспільства динаміку політичної економії. Багатство в його уявленні – це сукупність благ, що володіють міновою вартістю. Ціна є грошовим вираженням вартості. До факторів, що створює ціну, Дж. С. Мілль відносив конкуренцію. Прибуток є засобом продуктивної сили праці, а її величина повинна бути не менше суми відсотка на капітал, страхової премії і заробітної плати по управлінню. Якщо прибуток недостатня, то капітал вилучають з виробництва до того періоду, коли прибуток зросте. При процвітанні виробництва необхідно залучення додаткового капіталу.

Теорія грошей Дж. С. Мілля виходить із кількісної теорії грошей: збільшення кількості грошей при утворенні запасів або збільшенні сукупного доходу не призведе до зростання цін. Кредит не збільшує продуктивні ресурси країни, але завдяки йому вони більш повноцінно використовуються у продуктивній діяльності. Джерело кредиту – капітал (грошовий), відсутня в даний час в виробничих цілях. Депозитні банки служать інструментом для видачі кредиту під відсоток.

Причину торгового кризи Дж. С. Мілль бачив у скороченні кредиту, а засіб її подолання – у збільшенні пропозиції і відновленні довіри між учасниками процесу кредитування. Стверджував, що криза завжди супроводжувався надлишком товарів над грошовим попитом. Розділив ринки на статичні і спекулятивні.

У своїх поглядах на продуктивну працю в цілому Дж. С. Мілль солідарний з А. Смітом. Новизна полягає в тому, що Дж. С. Мілль до багатства, що створюється продуктивною працею, відносив і праця по підвищенню кваліфікації і т.д.

Погляди Дж. С. Мілля на заробітну плату зводяться до наступного: сукупний попит на працю нееластичний, тому слід визнати «теорію робочого фонду»; відповідно до неї суспільство має стабільним фондом життєвих коштів, запаси яких і використовують капіталісти для утримання робітників. Ця теорія при перевірці часом була визнана неспроможною. Економічний прогрес Дж. С. Мілль пов’язував з науково-технічним прогресом, зростанням безпеки особистості.

Посилання на основну публікацію