Інструментарій маржиналізму

А. Курно, Г. Госсен, Ж. Дюпо, І. Г. Тюнен задовго до засновників теорії маржиналізму (від фр. Marginal – граничний) вивчали принципи та ідеї цього напрямку економічної думки.

Антуан Курно (1801-1877 рр.) – Французький математик, філософ, економіст. У 1838 р в його роботі «Дослідження математичних принципів теорії багатства» була зроблена перша спроба дослідження економічних процесів з допомогою методів математики. А. Курно вивчав поведінку виробничих фірм, що реалізують продукцію на ринку, тобто мікроекономіку. Ввів в обіг поняття «еластичний попит» – зміна попиту у відповідь на зміну ціни. Нееластичними товарами А. Курно вважав продукти харчування, одяг і взуття. Першим в історії запропонував модель максимізації прибутку монополістам: в умовах монополії на товар максимальний ефект (прибуток) досягається при рівності граничного доходу та граничних витрат; при збільшенні числа виробників максимум прибутку виникає при рівності витрат виробництва і середнього доходу.

Йоганн Генріх фон Тюнен (1783-1850 рр.) – Французький математик, економіст. У праці «Ізольоване держава в його відношенні до сільського господарства і національний економіці» закладені основи теорії розміщення продуктивних сил і теорії граничної продуктивності. Довів, що найбільший чистий дохід досягається, якщо граничні витрати кожного фактора виробництва дорівнюватимуть граничною віддачі кожного фактора. Вважав, що бідність і низький рівень життя пов’язані з недоліком вільних земель.

Герман Генріх Госсен (1810-1858 рр.) – Німецький юрист, економіст. Вважав, що людина прагне до отримання максимальної корисності, тому його вчення полягає в розробці основних математичних принципів теорії граничної корисності. У книзі «Еволюція законів людської взаємодії» (1854 г.) сформулював економічні закони, широко застосовуються і сьогодні: перший закон – бажані даного блага зменшується в міру збільшення наявності даного блага; другий – раціональне споживання встановлюється при рівності граничних корисностей сукупності споживаних благ; виходячи з останнього закону – обсяг споживання залежить від ціни товару і платоспроможного попиту. За результатами цих законів формується «принцип рівності граничної норми заміщення» – при існуванні альтернатив розподілу чогось є «ефективний розподіл», відхилення від якого одно втрат від вибору іншого способу. Цей принцип широко поширений в неокласичної теорії.

Жюль Дюпон (1804-1866 рр.) – Інженер, економіст, автор ряду проектів, основним напрямком в яких було дослідження «цінового надлишку» – грошового вимірника доходу підприємця, одержуваного в результаті реалізації одиниці товару при незмінній ціні.

Посилання на основну публікацію