Інформаційний потік в логістиці і його види

У сучасному світі інформація має величезне значення, перетворюючись на самоцінний ресурс. Кожному матеріального потоку незмінно супроводжує потік інформаційний. Так транспортування вантажу супроводжується оформленням документів, узгодженням маршруту, трансляцією даних GPS та інше. Тобто управлінням супутніми інформаційними потоками.

При цьому інформаційний потік в організації може протікати як щодо синхронно (тобто паралельно, одночасно) з матеріальним потоком його породив, так і носити випереджаюче або запізнюється характер.

Інформаційний потік (information flow) – це повідомлення (в будь-якій формі, від усної до електронної), що генеруються початковим матеріальним потоком і призначаються для здійснення керуючих функцій.

Інформаційні потоки в логістиці за аналогією можуть поділятися на вхідні та вихідні, внутрішні і зовнішні.

Крім того варто привести саме класифікацію інформаційних потоків:

1. За типом носіїв інформації:

 • потоки на традиційних паперових носіях (записки, документи, листи);
 • потоки на цифрових носіях (флеш-карти, компакт-диски);
 • потоки електронних каналів зв’язку (комп’ютерні та телефонні мережі).

2. За призначенням інформації:

 • директивні – передають накази, вказівки; грають керуючу функцію;
 • нормативно-довідкові – норми, стандарти, різна довідкова інформація;
 • обліково-аналітичні – контрольні параметри, бухгалтерська інформація, аналітичні дані;
 • допоміжні потоки – все інше, інформація корисна, але не першорядної важливості.

3. По режиму обміну інформацією:

 • потоки «онлайн» – дані передаються через телекомунікаційні мережі в режимі реального часу;
 • потоки «оффлайн» – дані передаються поза мережею, усно або за допомогою паперових документів, листів.

4. За способом передачі інформації:

 • поштовою службою;
 • кур’єром в руки;
 • телефоном або факсом;
 • електронною поштою (e-mail);
 • інтернет-месенджера.

5. За ступенем відкритості (секретності):

 • відкриті потоки (доступні всім);
 • закриті потоки (доступні тільки всередині фірми, підрозділи);
 • секретні (конфіденційні) потоки.
Посилання на основну публікацію