Інформаційні технології в міжнародних розрахунках

Важливою вимогою міжнародних розрахунків є їх своєчасність, надійність, швидкість.

З урахуванням величезних обсягів розрахунків це можливо лише при використанні сучасних засобів зв’язку, персональних комп’ютерів і новітніх інформаційних технологій. У світовій банківській практиці широке поширення набула система всесвітніх міжбанківських переказів СВІФТ. Ця система має ряд переваг, які пояснюють її широке застосування: безпека, швидкість, прямий контакт з територіально віддаленими клієнтами і кореспондентами, спільну мову і організація обробки інформації, відносно невисокі витрати на здійснення розрахунків, незначна частота помилок.

Останнім часом для цих цілей став застосовуватися також інтернет-банкінг, який поки знаходиться на початковій стадії розвитку.

Посилання на основну публікацію