Індекс убогості населення

Якщо ІРЛП служить для визначення досягнутого країною загального рівня прогресу в галузі розвитку людського потенціалу, то ІПН відображає структуру розподілу прогресу і визначає масштаби існуючих поневірянь. ІПН застосовується для визначення масштабів поневірянь по тим же базовим аспектам розвитку людського потенціалу, що і ІРЛП.

За допомогою ІНН-1 визначається рівень убогості в країнах, що розвиваються. Використовуються такі змінні: відсоток осіб з імовірністю смерті у віці до 40 років, відсоток неписьменних дорослих і спільний економічний добробут на громадському і індивідуальному рівні з точки зору відсотка населення, яка не має доступу до медичного обслуговування і безпечної води, і відсоток дітей віком до 5 років з недостатньою вагою.

У доповіді ПР ООН індекс ІНН-2 вперше став основою для визначення рівня бідності та злиднів в розвинених країнах. ІНН-2 враховує масштаби поневірянь по тим же трьом аспектам, що і ІНН-1, а також фактори, пов’язані з часткою бідних в розвинених країнах. При цьому використовуються наступні змінні: відсоток осіб з імовірністю смерті у віці до 60 років; відсоток населення, що не має адекватних навичок письма і читання; частка населення з рівнем доходу менше 50%; частка населення, що не має роботи протягом тривалого періоду часу.

У результаті більш чітко виявляється та частина населення, яка навіть в умовах загального високого рівня матеріального життя населення (33%) залишається бідною. У США це близько 6-7% населення, у Західній Європі – 7-10, в країнах Скандинавії – 4-5, а в Росії – понад 30%.

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ

1. Глобальні проблеми тісним чином пов’язані з економічними проблемами. Так, багато екологічні проблеми викликані нерозумною господарською діяльністю людини або надмірними військовими витратами, в той час як слід шукати розумний компроміс між людьми, а також між людьми і природою.

2. Суперечності у розвитку сучасної цивілізації стали причиною таких глобальних проблем, як голод, бідність і злидні. Ними охоплено близько
1 млрд чоловік, що проживають на Землі. Нагадаємо, що якщо скоротити військовий бюджет, який становить 1,4 трлн дол., Удвічі, то проблему продовольства для бідних країн можна вирішити протягом трьох років.

Індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП) – важливе досягнення гуманістичної думки. Однак відповідно до неї російська модель капіталізму виявилася неконкурентоспроможною. Основні показники розвитку Росії ще не досягли рівня її розвитку на 1996 – останній рік соціалізму. В останні роки російська влада більш активно почали вирішувати завдання подолання бідності та злиднів в країні.

Посилання на основну публікацію