Індекс розвитку людського потенціалу – коротко

У 1990 р вперше була опублікована доповідь ООН «Про розвиток людини», і з тих пір дослідження з цієї проблеми проводиться щорічно. Воно підводить підсумки річного світового розвитку в усіх напрямках соціального прогресу, показуючи зрушення в цій області. Уже в першій доповіді було поставлено завдання звернути увагу світової громадськості на життя реальної людини в реальному суспільстві, на розвиток людського потенціалу. Розвиток людського потенціалу – це загальний процес, що сприяє насамперед розширенню можливостей вибору кожною людиною. Це стає можливим тільки при поліпшенні матеріально-культурних аспектів життя суспільства. На всіх рівнях розвитку життя для людини важливо: довго жити; вести здоровий спосіб життя; мати доступ до знань і ресурсів, необхідним для забезпечення адекватного рівня життя.

Якщо ці базові потреби не задоволені, відсутня сама можливість вибору, а багато потенційні можливості стають недосяжними. Поняття «розвиток людського потенціалу» можна трактувати ще ширше – як можливість вибору життєвого шляху, не обмеженого соціально-економічними умовами, участь у житті суспільства, можливість користуватися плодами цивілізації і т. Д. При цьому зміст людського потенціалу передбачає реалізацію основних базових цінностей: прав людини, суспільного добробуту, рівності, справедливості.

Посилання на основну публікацію