Функція в методі ФВА

Головним поняттям, яким оперує ФВА, є функція. Функцією визначається, яке зовнішнє вплив робить об’єкт на систему відносин. Це все те, що користувач спостерігає і чим користується безпосередньо. Методи оцінки інвестиційних проектів оперують більшою мірою саме цими параметрами. Також виділяють внутрішні функції продукції. Вони визначають взаємодії складових частин продукції і її технічний пристрій, набір технологічних рішень які визначають сам об’єкт.

За своїм призначенням зовнішні функції можуть бути головними і другорядними. Для прикладу, основне завдання лампочки, видавати достатній потік світла, другорядні – це зручність користування, уніфікація цоколя і відповідність вимогам безпеки.

Внутрішні функції поділяються на два типи: основні і допоміжні. До основних відносять все те, що безпосередньо пов’язано з працездатністю об’єкта і виконанням ним різних дій, безпосередньо священних з основними зовнішніми функціями. Допоміжні внутрішні завдання можна охарактеризувати як набір засобів, які сприяють виконанню основних функцій і взаємодій складових частин об’єкта.

Даремні функції визначаються як такі, від виключення яких функціональність самого об’єкта не постраждає, і лише збільшується вартість виробу, витрати на його виробництво. Шкідливі ролі і набір факторів, які перешкоджають нормальному функціонуванню об’єкта.

Основним критерієм оцінки проекту є точність визначення його функції. Дуже важливо описати її лаконічно, коротко і гранично точно. Вона має повністю відображати виконувані об’єктом дослідження дії. Функція в ідеалі описується двома-трьома словами: дієсловом (дія) і іменником (об’єкт впливу).

Повнота опису має на увазі вибудовування всього набору функцій, які пов’язані з об’єктом. Перераховуються всі функції, які об’єкт може виконувати, навіть з урахуванням незапланованих в проекті, але які він може реалізовувати. Повнота може допомогти згодом оцінити сферу застосування об’єкта поліпшити оцінку проекту. Логічно, що спочатку описуються всі функції зовнішні, а потім вже щодо внутрішнього устрою і функціональності окремих його складових.

Малюнок, на якому чоловічки стоять на цифрах калькулятора

Для отримання об’єктивної і якнайповнішої картинки виконується функціональне моделювання, яке використовується і в методах оцінки інвестиційного проекту як основа для прогнозування його ефективності. Воно проводиться вже після структурного моделювання. Являє собою сукупність всіх функцій об’єкта, всіх типів і видів, відображених спільно зі своїми взаємозв’язками, як внутрішніми, так і зовнішніми.

В ході організації функціональної моделі кожна з ролей і завдань чітко формулюється, при цьому утримуючи суб’єктивну і об’єктивну складову. До суб’єктивної відносять дієслово, що визначає ключове дію, наприклад, ріже, вважає. Об’єктивна частина (іменник) вказує на основний напрямок функціонування об’єкта, наприклад, розрізання, вирівнювання.

Модель підрозділяється на рівні відповідно до ступенями важливості і послідовності функцій. Найважливішим є перший верхній рівень, в якому вказуються основні та допоміжні зовнішні функції, далі йдуть внутрішні головні, які допомагають реалізувати зовнішні.

На третьому рівні розташовують функції, віднесені до допоміжних внутрішнім. Вони пов’язані з поліпшенням функціонування об’єкта, безпосередньо, і виконання ним внутрішніх головних. Можна вважати аналіз завершеним, коли на всіх рівнях отримано максимальний результат, це позначається і на оцінці інвестиційного проекту при підготовці, до якої додаються результати аналізу.

Для об’єкта, який знаходиться лише на стадії розробки, кожен наступний рівень моделі може опрацьовуватися лише після повного завершення попереднього. У міру уточнення і конкретизації шляхів реалізації кожного окремого елемента об’єкта можуть озвучуватися все більш низькорівневі елементи функціональної моделі.

Для вже створеного, виробленого об’єкта побудова ФК зазнає суттєвого спрощення, адже велика частина елементів моделі вже відома, і можна приступати до поступового, планомірного аналізу і оптимізації. Поступово в ході аналізу модель коригується, а разом з нею і проводиться оптимізація продукції, виробництва і ставати можливою оцінка інвестиційних проектів, спрямованих на реалізацію отриманих інновацій, змін і реконструкцій виробництва, запуску нових виробничих потужностей.

Посилання на основну публікацію