Функції економічної теорії як науки

Сутність економічної теорії як науки

Економічна теорії – це наука про розподіл ресурсів (обмежених) всередині суспільства.

Суть економічної теорії полягає в тому, щоб знайти оптимальні та ефективні механізми того, як розподілити наявні ресурси, які знаходяться в обмеженій кількості, між усіма членами суспільства.

Також необхідно враховувати тенденцію зростання споживання ресурсів, кількість людей стає все більше, а ресурсів все менше.

Щоб впоратися з поставленими перед наукою завданнями, необхідно виконувати різноманітні функції економічної теорії.

Основні функції економічної теорії як науки

  • Функція пізнання. Економічна теорія, як наука, повинна постійно пізнавати щось нове, виявляти тенденції, закономірності, явища, що відбуваються в усіх галузях господарювання. Це дозволяє робити певні висновки, будувати графіки залежності одного явища від іншого і т.п. Так, наприклад, в рамках цієї функції економічна теорія вивчає економіку різних країн та держав, а також їй цікавий аналіз фінансово – господарської діяльності різних підприємств, як великих, так і малих, цікавий також і негативний результат діяльності багатьох фірм, для визначення причин, як і чому відбувається банкрутство і т.д. Чи по кишені даної функції відбувається теоретичне обґрунтування багатьох явищ, заснованих на аналізах, тенденції, схемах і т.д.
  • Функція – практична. Суть практичної функції в тому, щоб застосувати теоретичні знання, отримані за рахунок пізнавальної функції на практиці або в реальній діяльності держави. Всі представлені результати досліджень і аналізу реалізуються в житті, після чого економічна теорія і їм дає обгрунтування і оцінює ефективність цих заходів.
  • Функція – методологічна. Вона існує в проміжку між пізнавальною функцією і практичної. Тобто, перш, ніж застосовувати теоретичні знання на практиці формується методологічна база, за допомогою якої в подальшому і буде реалізовуватися практична діяльність держави або підприємства. Методологічна база повинна закладати основні перспективи розвитку економіки в країні і існуючі проблеми в рамках конкретного періоду часу при певному економічному ладі.
  • Функція – виховна. Економічна теорія, як наука повинна займатися і виховною діяльністю, тобто основним завданням стане формування у всіх членів суспільства певного світогляду в питаннях економічних. Так як економіка нашої країни безпосередньо зачіпає громадян нашої країни, то значить і економічна теорія впливає опосередковано на соціальні відносини в суспільстві, на ставленні громадян до економічних явищ і процесів.
  • Функція – критична. Критична функція економічної теорії походить від слова «критика», тобто критики піддаються всі процеси, що відбуваються в економіці і державі, всі підходи і методи отримання матеріальних благ і їх розподілу в суспільстві. Критика дозволяє знаходити більш ефективні і раціональні підходи для вирішення певних завдань.
  • Функція прогнозування. Найголовніше в економічній теорії – це не тільки робити аналіз і проводити дослідження, а виводити тенденції і перспективи розвитку і руху певних питань в майбутньому. Тобто важливо спрогнозувати ситуація на майбутнє, передбачити економічний сценарій, і це не тільки в рамках держави, а й підприємства або навіть маленької фірми.
Посилання на основну публікацію