Функції держави в економіці

Функції держави є важливим аспектом розгляду раціональності управління державою. Оскільки державне управління націлене на стабілізацію суспільства, його розвиток, то і функції повинні відповідати пріоритетним цілям державної діяльності.

Пріоритетні напрямки в діяльності кожної держави на будь-якому історичному етапі.

Серед основних ознак функцій: об’єктивність, історизм, взаємодоповнення, спільність, специфічність методів здійснення.

Класифікація

Державні функції в залежності від різних критеріїв можна поділяти наступним чином:

Від характеру впливу на суспільство:

 • охороняють: права, від загрози боку інших держав, обов’язки, природу;
 • регулюють: розвиток відносин в суспільстві з приводу економіки, соціальної сфери, політики, екології, праці.

За ступенем важливості в суспільній діяльності:

 • основні: оборона, підтримка незахищених верств в соціумі;
 • неосновні: розвиток окремих галузей права, спорту, економіки.

Залежно від тривалості впливу:

 • діючі на постійній основі
 • діючі на тимчасовій основі.

За ступенем відображення класових інтересів:

 • загальні: охорона навколишнього середовища;
 • класові: підтримка підприємництва.

Від сфери дії: функції, реалізовані всередині країни або за її межами.

Зміст функцій держави можна розглядати в трьох аспектах:

 • Загальносоціальні – зміст, що зберігається протягом усього історичного розвитку держави (збереження самобутності, розвиток географічних кордонів і пошук ресурсів, захист територій);
 • Класовий – функції видозмінюються зі змінами в формах державної влади, громадської трансформацією (придушення інтересів певного класу, піднесення значущості військових сил);
 • Національний – збереження і розвиток національних цінностей: мови, традицій, культури.

Деякі функції можуть змішувати змістовні аспекти. Наприклад, ідеологічні функції включають всі три аспекти функціонального змісту.

Форми реалізації функцій держави

Функції держави можуть бути реалізовані за допомогою правових та організаційних форм.

Правові форми

Значні з юридичної точки зору форми здійснення функцій влади в сфері правотворчості, виконавчої діяльності, судових рішень.

Організаційні форми

Незначні з юридичного боку форми владних функцій (тобто дії, що не тягнуть правових наслідків) в управлінській діяльності: постачання, правове роз’яснення, проведення заходів.

Тенденції розвитку функцій держави в умовах глобалізації

Основними тенденціями впливу глобалізації є:

 • інтернаціоналізація виробничої та ринкової діяльності;
 • більш поглиблене трудове поділ;
 • забезпечення ефективності в розвитку демократичних інститутів;
 • захист суверенітету держави.

Таким чином, глобалізація трансформує політичні погляди, зміщуючи їх у бік галузевих і регіональних рівнів управління. Зростає і роль економічних стратегій на міжполітичних рівнях.

Посилання на основну публікацію