Функції ціни та її роль на ринку

Перш за все, варто відзначити, що ціна – самий контрольований елемент маркетингу компанії. Якщо на модернізацію продукту потрібен час і ресурси, якщо потрібен час і гроші щоб рекламна компанія почала діяти, якщо розширення збутової мережі вимагає великих зусиль, то зміна ціни можна зробити практично миттєво і без витрат.

Крім того, ціна в маркетингу виконує безліч різноманітних функцій. Функції ціни – це виконувані нею ролі в системі суспільно-економічних відносин, це найбільш загальні властивості, якими вона володіє.

Ключові функції ціни в маркетингу:

  • Стимулююча – змінюючи ціну, можна впливати на попит і пропозицію. Так держава для стимулювання виробництва передових товарів може скасувати всі цінові обмеження в даній галузі, що дозволить виробнику підвищити норму прибутку і буде для нього мотивом працювати більш інтенсивно. Не забудемо і про різноманітні цінових методах стимулювання збуту (наприклад: продаж в розстрочку, знижки, уцінка).
  • Балансуюча – ціни відіграють фундаментальну роль у функціонуванні ринкових механізмів, врівноважуючи рівні попиту і пропозиції.
  • Облікова – ціни дозволяють враховувати у вартісному вираженні витрати, обсяг готової продукції і її реалізації. Крім того, ціни на товари служать засобом обліку ВВП і безлічі інших макро-, мезо- і мікроекономічних показників.
  • Перерозподільна – за допомогою цін національний дохід країни (громадський продукт) перерозподіляється між різними верствами населення, регіонами, галузями. Наприклад, уряд встановлює високі ціни на алкоголь, тютюн і легкові автомобілі, щоб отримані доходи використовувати для підтримки відносно невисокого рівня цін на продукти першої необхідності.

Функції ціни в маркетингу

Крім цих 4-х ключових функцій ціни, в маркетингу виділяють ще безліч інших, не менш важливих

Перераховані вище 4 функції ціни найбільш часто наводяться в літературі з маркетингу і економічної теорії. Але крім них ряд авторів і джерел виділяють ще деякі інші функції ціни в маркетингу:

  • Порівняльна – ціна використовується виробниками і споживачами для порівняння товарів між собою. Особливо якщо це товари однакового призначення, що мало відрізняються за якістю. У такому випадку ціна може виступати мало не єдиним критерієм для їх порівняння. До того ж багато покупців вважають, що рівень ціни відображає рівень якості виробу: «якісний товар не буває дешевим!». Тобто ціна може виступати в якості інструменту позиціонування товару на ринку (так звана «престижна ціна»).
  • Сигнальна – в ціні укладена певна інформація, якийсь ринковий сигнал. Через ціну товару його продавець повідомляє ринку, на який саме споживчий сегмент цей товар орієнтований. Наприклад, слоган «територія низьких цін» сигналізує, що продукція компанії орієнтована на широкого споживача з невисоким і середнім рівнем доходу.
  • Конкурентна – ціна входить в число базових інструментів конкурентної боротьби. Спираючись на закон попиту, фірма може знижувати ціну на свої товари, і якщо їх якість знаходиться приблизно на одному рівні з продукцією конкурентів, зростання обсягу продажів (як і частки ринку) практично гарантовано.
Посилання на основну публікацію