1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Економіка
  3. Функції бюджетування

Функції бюджетування

Бюджетування може розглядатися як оцінка цілей у грошовому еквіваленті. Воно допомагає приймати правильні фінансові рішення. В організації бюджетування виконує наступні функції:

  • Матеріальна оцінка планів;
  • Допомога у фінансовому плануванні;
  • Моніторинг і контроль дефіцитних ресурсів за допомогою показників продуктивності.

При більш детальному аналізі бюджетування можна виділити його додаткові функції

Прогнозування

Прогнозування – це розрахунок майбутніх фінансових подій. Це складний процес, що вимагає аналізу великого числа змінних (рейтинги конкурентів, оновлення законодавства та укази уряду, економічні перспективи, взаємозв’язок ціни і попиту і т.д.).

Планування

Планування залежить від зробленого прогнозу і враховується в прийнятті рішень про майбутні фінансові кроки. Для складання планів використовуються оціночні дані, отримані в результаті прогнозування. Урядові установи, наприклад, органи охорони здоров’я, для планування відкриття нових медичних установ, визначення їх місткості та наявності медичного обладнання використовують прогноз передбачуваної чисельності населення. Електронна таблиця – одна з найпопулярніших фінансових моделей для планування та прогнозування.

Комунікація

Необхідна для збору інформації та її поширення. Для правильного збору інформації про підприємство необхідно проконсультуватися з усіма керівниками та іншими посадовими особами. Налагоджена комунікація і система зворотного зв’язку забезпечує правильне і своєчасне поширення інформації серед керівників структур або відділів.

Мотивація

Рушійна сила, яка змушує людей досягати поставлених цілей. Це відносний і суб’єктивний термін. Тут необхідно враховувати два фактори: як змусити людей дотримуватися бюджету і як визначити відповідний рівень складності бюджетування.

Оцінка

Оцінка – це аналіз фінансових операцій за певними параметрами. Бюджет являє собою цільову продуктивність, яка потім буде порівнюватися з фактичною, і з часом призведе до прийняття коригувальних заходів. При цьому оцінка реального результату бюджетування на практиці не так проста. При неправильному аналізі оцінка може заохочувати дії, які в довгостроковій перспективі принесуть збиток. Але є і не піддаються кількісній оцінці аспекти бізнесу, які важко виміряти. Наприклад, обслуговування клієнтів, моральний дух співробітників, інновації, екологічність і т. д.

Контроль і координація

Мають першорядне значення для розвитку організації. Координація означає забезпечення відповідності різних частин бізнесу їх конгруентності (відкритості). Наприклад, застосовувати стратегію для реалізації 2 000 000 одиниць товару, коли компанія має в наявності всього 1 200 000 одиниць цього продукту, марно.

Авторизація

Бюджетування допомагає звести до мінімуму незаконне привласнення і розтрату. Завдяки авторизації, управлінці стають більш відповідальними за свої витрати. Керівник, якому дозволено витрачати 5000 ден.ОД. на певні потреби підприємства, не зможе перевищити цей ліміт навіть на 1 ден.фактично, бюджетування допомагає запобігти шахрайству.

ПОДІЛИТИСЯ: