Функції бюджету

Бюджетна система виконує три головні функції:

• фіскальну, яка пов’язана з формуванням фінансової бази бюджету;

• економічного регулювання;

• соціальну, що припускає використання державного бюджету для захисту нужденних верств населення.

Основні витратні статті держбюджету відповідають основним завданням держави та забезпечують їх виконання. Це можна виразити наступною простою формулою:

Витрати на купівлю товарів і послуг + Трансфери = = Надходження податків і мит.

Коли прибутки і витрати уряду співпадають, державний бюджет називають збалансованим. Така ситуація, однак, велика рідкість.

Якщо держава передбачає, що витрати перевищать передбачувані доходи за рахунок усіх видів податків і платежів, то говорять про дефіцит державного бюджету. Так, наприклад, в 1994 р дефіцит державного бюджету Російської Федерації становив 35% (або 50800000000000 р.). Річний бюджеті на 1995 р був прийнятий з дефіцитом приблизно 29%. Починаючи з 2001 р бюджет Росії став бездефіцитним (в основному завдяки високим світовим цінам на нафту і відповідно великим податковим надходженням від нафтових компаній). Бюджет на 2010 р передбачав бюджетний дефіцит 8%.

Профіцит державного бюджету – фінансова ситуація, при якій передбачувані державні витрати менше доходів від податків і платежів, т. Е. Доходи перевищують видатки.

Найчастіше в практиці урядів витрати перевищують дохід і бюджети зводяться з дефіцитом і дуже рідко – з профіцитом. В умовах економічної депресії, коли надходження до бюджету сповільнюються, уряду стають на шлях емісії (друкування додаткових грошей) з тим, щоб покрити зростаючі витрати. Звідси неминуча інфляція, розлад грошового механізму, наростання загального нерівноваги в національній грошовій системі, а потім і в економіці країни.

Посилання на основну публікацію