Формула розрахунку рентабельності

У загальному вигляді формула розрахунку виглядає наступним чином:

Рентабельність = Прибуток / А * 100%

  • де А – це величина іншого абсолютного показника.

Залежно від показника, використовуваного в знаменнику формули, розрізняють різні види:

  • Рентабельність активів – відношення прибутку до середньої вартості активів.
  • Ефективність основних виробничих фондів – частка від ділення фінансового результату на вартість основних засобів.
  • Вигідність інвестицій (що це?) Розраховується шляхом ділення прибутку на суму вкладених грошей і т. Д.
  • Рентабельність продажів – дуже важливий показник для контролю і планування бізнесу, а будь-який бізнес – це перш за все продажу. Цей показник дозволить вам зрозуміти який прибуток ви отримаєте в майбутньому.

Спочатку розраховуємо за наведеною вище формулою рентабельність за минулий рік, а потім робимо припущення, що при збільшенні оборотних коштів (обсягу продажів) буде пропорційно рости і прибуток. Формула дасть значення прибутку для будь-яких оборотів.

Найпростіше, що можна зробити – це розрахувати рентабельність ваших майбутніх інвестицій. Допусти, що ви хочете вкластися в покупку будинку (квартири) з метою подальшої здачі цієї нерухомість в оренду.

Нехай нерухомість коштує сто тисяч умовних одиниць, а передбачувана орендна плата за місяць складе 700 у.о. Підставляємо наші цифри в наведену вище формулу і отримуємо, що рентабельність нашої інвестиції скласти 8,4% в рік.

Тепер те ж саме можна порахувати для банківського депозиту (хоча там і до вас все буде пораховано) і порівняти, щоб вибрати найбільш вигідний (ефективний) для вас спосіб вкладення. З цієї ж формулою можна буде розрахувати і можливість інвестування в будь-який бізнес.

Слід зазначити, за способами розрахунку в бухгалтерії виділяють різні види прибутку:

  • валова;
  • до оподаткування;
  • чиста (економічна);
  • операційна;
  • від продажів.

Залежно від цілей аналізу в формулі розрахунку рентабельності може бути обрана будь-який різновид. Але для порівняння результатів важливо використовувати один і той же показник у всіх формулах.

Посилання на основну публікацію