Форми і способи інвестицій в реальний сектор економіки

Інвестиції в реальний сектор економіки покликані вирішувати певне завдання на підприємстві. Саме, виходячи з цілей і завдань, відбувається поділ інвестиційних пакетів на видові підрозділу.

Особливості класифікації

Крім цільового призначення, на класифікацію впливає і різна ступінь ризикових моментів, які також дозволяють розділити інвестиційні пакети на групи. Орієнтовна, але досить універсальна класифікація інвестицій в реальні активи така:

  • Інвестиційні пакети вимушеного характеру – це вкладення коштів для дотримання всіх можливих норм у правовому полі, а також дотримання різних умов в ході ведення господарської діяльності.
  • Інвестиції в реальний бізнес для динамічного зростання ефективності. Саме завдяки подібним вкладенням підприємство може перенавчити персонал (докладніше про інвестиції в персонал), знизити витрати, шляхом використання більш досконалого обладнання, або перенести виробничі потужності в більш сприятливу з усіх боків середу.
  • Капітальні вкладення в масштабне розширення виробничих потужностей. Підприємство отримує можливість суттєво розширитися, випускати більше якісних товарів і послуг за зниженими цінами.
  • Вкладення в створення нових виробництв, що дозволяє охоплювати нові ринки і випускати нові і більш досконалі продукти.
  • Інвестиції в реальний капітал, наукові інноваційні дослідження в своїй галузі.

Управління інвестиціями в реальні активи – одна з найважливіших складових, тільки завдяки правильному раціональному управлінню співвідношення між варіантом інвестиції, і її ризикової складової буде знаходитися в ідеальному співвідношенні. Саме небезпека неправильного розрахунку реакції ринку на зміни в підприємстві, що відбулися на підставі інвестиційних планів, може привести до краху проекту.

Принцип залежності інвестиційних проектів і його вплив на ефективність
Крім основного класифікатора інвестиційних процесів, є ще структурування за принципом залежності:

  • інвестиційні проекти незалежні один від одного на увазі паралельне існування декількох проектів в одному підприємстві, мають різні завдання, але єдину мету – розвиток фірми;
  • інвестиції, покликані вирішувати одні й ті ж завдання, але різними способами є виключають один одного або альтернативними;
  • інвестиційні проекти, які набирають чинності по черзі або послідовно вирішують завдання, що випливають з рішення попередніх.

Треба розуміти, що незважаючи н всіляке розподіл і видову приналежність, інвестиції діляться за ступенем ефективності на активні і пасивні. Перші здатні лише не дати підприємству погіршити свої показники, то другі служать запорукою активного росту і розвитку.

Посилання на основну публікацію