Форми безробіття – доповідь

Можна виділити наступні найважливіші форми безробіття:

1. Фрикційне – безробіття, обумовлена ​​добровільним пошуком працівником нового кращого місця роботи.

У цьому випадку працівник свідомо звільняється з попереднього робочого місця і шукає інше, з більш привабливими для нього умовами праці.

2. Структурна – безробіття, викликане змінами в структурі попиту на робочу силу, внаслідок яких утворюється невідповідність між вимогами до претендентів на вільні робочі місця та кваліфікацією безробітних.

Причинами структурного безробіття можуть бути: ліквідація застарілих професій, зміни в технології виробництва, масштабна перебудова всієї економічної системи держави.
Розрізняють два різновиди структурного безробіття:

  • деструктивна – з негативними наслідками;
  • стимулююча – спонукає працівників підвищувати кваліфікацію, перенавчатися на більш сучасні та затребувані професії тощо.

3. Циклічна – безробіття, викликане спадом виробництва під час відповідної фази економічного циклу.

Крім того, розрізняють і інші види безробіття:

а) добровільна – викликана небажанням людей працювати, наприклад, при зниженні рівня заробітної плати.

Добровільне безробіття особливо велика під час фази економічного піку або буму. При спаді економіки її рівень знижується.

б) вимушена (безробіття очікування) – з’являється тоді, коли люди можуть і згодні працювати при даному рівні заробітної плати, але вони не можуть знайти роботу.

Причиною вимушеного безробіття, наприклад, може бути негнучкість ринку праці щодо заробітної плати (боротьба профспілок за високі зарплати, встановлення державою МРОТ). Частина працівників готова працювати за маленьку зарплату, але роботодавець просто не може їх влаштувати за такими умовами. Тому він візьме менше число працівників, більш кваліфікованих і на більш високу зарплату.

в) сезонна – безробіття характерна для деяких галузей економіки, де потреба в робочій сили залежить від пори року (сезону).
Наприклад, в сільськогосподарській галузі під час посіву або збору врожаю.

г) технологічна – безробіття, викликана механізацією і автоматизацією виробництва, внаслідок якої продуктивність руда різко зростає і потрібна менша кількість робочих місць з більш високим рівнем кваліфікації.

д) зареєстрована – безробіття, що характеризує незайняте економічно активне населення, офіційно складається в цій якості на обліку.

е) прихована – безробіття, фактично існуюча, але офіційно не визнана.

Прикладом прихованого безробіття може бути наявність осіб, формально працевлаштованих, але фактично не працюють (під час спаду багато виробничих потужностей простоюють і робоча сила виявляється задіяною не в повній мірі). Або це можуть бути люди бажають працювати, але не зареєстровані на біржі праці.

ж) маргінальна – безробіття слабо захищених соціальних верств (жінки, молодь, інваліди).

з) нестійка – безробіття, викликане тимчасовими причинами.

Наприклад, звільнення в сезонних галузях економіки після закінчення «гарячого» сезону або добровільна зміна людьми своїх робочих місць.

і) інституційна – безробіття, спровокована втручанням профспілок або держави в встановлення рівня заробітної плати, який в результаті стає відмінним від того, що міг би сформуватися на ринку праці природним шляхом.

Посилання на основну публікацію