✅Фінансова політика Німеччини

Особливості політики Німеччини

Німеччина є федеративною державою, основний фактор фінансової політики якого полягає в об’єднанні Східної і Західної частини держави.

Для згладжування відмінностей в рівні економічного розвитку Німеччини вводиться спеціальний податок на солідарність. Цей податок означає, що оподаткування збільшується відповідно до особистими доходами і доходами корпорацій.

Після моменту об’єднання в склад Німеччини увійшло 16 федеральних земель, коли раніше їх було всього 10. Суб’єкти Федерації містять понад 11000 громад або округів.

Особливість фінансової системи полягає в державному устрої Німеччини, оскільки вона є федеративною державою. Ще один важливий фактор, на якому заснована фінансова система Німеччини, є німецька модель управління в національному господарстві. Таку модель часто називають соціальним ринковим господарством. Вона характеризується великою роллю держави в економічному житті.

Основою діяльності держави є забезпечення рівного розподілу соціальних благ між усіма громадянами в країні. Присутній високий рівень гарантій в Німеччині вимагає високих витрат виробників товарів і послуг. Для Німеччини характерна найвища вартість робочої години, але високий розмір допомоги по безробіттю не стимулює прагнення громадян до праці.

Дані соціальні цілі характеризуються значними фінансовими вилученнями в бюджет держави, місцеві земельні бюджети. З цієї причини німецький рівень оподаткування часом перевищує 65% нерозподіленого прибутку.

Державна фінансова політика

У Німеччині державою підтримуються багато галузей, які є збитковими. Прикладом може бути вугільна, сталеливарна, суднобудівна галузь.

За узагальненими даними, до 30% державних коштів з бюджету витрачено на прямі субсидії саме таким підприємствам. Конституція ФРН містить основні правила всієї фінансової системи. Конституція – великий розділ основного закону держави, що регламентує відносини між землями і Федерацією, між Федерацією і громадами.

Конституція містить правові основи розподілу за рівнями бюджету, включаючи: витрати, зумовлені соціально економічним розвитком держави, компетенцію органів влади в сфері податкового законодавства, податкові надходження.

Відповідно до фінансової конституції мета держави полягає в досягненні єдиного життєвого стандарту на території всієї держави. Саме з цією метою в країні перерозподіляються ресурси і надаються суспільні блага в рівній мірі всім землям.

Фінансова система Німеччини

Фінансова система Німеччини містить дві сфери: державні та місцеві фінанси, фінанси підприємств.

Сферу державних і місцевих фінансів можна розділити на три рівні:

  • федеральний,
  • земельний,
  • общинний.

Основна роль полягає у сфері державних фінансів, внутрішніх Федеральних фінансів. На їх частку припадає фінансування стратегічно важливих видатків, надаються субсидії, в першу чергу, бюджетам земель.

На рівні земель і громад, головним чином, відбувається фінансування соціальних програм. В області державних і місцевих фінансів можна виділити: федеральний бюджет, бюджет федеральних земель і місцеві бюджети, фінанси спеціальних урядових і позабюджетних фондів, державний і муніципальний кредит.

Близько 80% всіх бюджетних доходів надходить через податкові надходження. Неподаткові надходження включають в себе прибуток державних підприємств, доходи від участі в капіталі, державні кредити, приватизацію, рентні платежі.

Посилання на основну публікацію