Фази економічного циклу – коротко

Кризи ніколи не виникають раптово. Вони зріють в надрах економічних структур і поступово доходять до стадії «вибуху», коли гинуть банки, підприємства, росте безробіття ит. д.

Суть економічної кризи полягає в глибокому і всебічному спаді виробництва на тривалий період, що відбивається в різкій зміні інвестицій, звуженні кредитної діяльності, зростанні безробіття, зменшенні темпів економічного зростання аж до негативних величин, загальне погіршення соціально-економічної ситуації в країні.

Економічний цикл включає чотири основні стадії: криза, пожвавлення, підйом, спад. При цьому необхідно враховувати, що в часі протяжність різних стадій циклу може бути різна.

Посилання на основну публікацію