Фактори виробництва та їх класифікація

Основою для розвитку економіки країни є виробництво, яке засноване на взаємодії один з одним декількох факторів виробництва.

Це ресурси, які необхідні для здійснення виробничого процесу.

Спочатку існувало три фактори виробництва: праця, капітал і земля.

Основні фактори виробництва

Це доцільна діяльність людини, спрямована на отримання доходу і задоволення потреб і вимагає розумового і фізичного напруження.

В рамках будь-якої економічної системи є примус до праці. Спочатку це не було пов’язано з економікою і грунтувалося на рабовласницьких відносинах. Згодом це переросло в найману працю, чия поява була зумовлена ​​виникненням особистої свободи у працівника і відсутність можливості відкрити власний бізнес. В таких умовах людині потрібно шукати роботу, щоб отримати за свою працю матеріальну винагороду.

Праця можна класифікувати як:

  • фізичний та інтелектуальний;
  • кваліфікований і некваліфікований;
  • з матеріальних і нематеріальних результатом праці.

Будь-яка праця можна охарактеризувати з точки зору інтенсивності і продуктивності.
Інтенсивність показує, скільки робочої сили витрачається за одну тимчасову одиницю. Продуктивність показує, скільки продукції виробляється за одну тимчасову одиницю. Ця характеристика связна не тільки з працею конкретного працівника, а й з розвитком технологій і засобів виробництва.

Земля

Ще одним важливим фактором є земля. Його можна розглядати не тільки як місце, де знаходиться підприємство, але і всі природні ресурси, які розташовуються на ньому. Зазвичай цей фактор важливий більшою мірою для сільського господарства. Існує таке поняття, як рента землі, яка впливає на її прибутковість. Чим більше коштів було в неї вкладено, наприклад, зрошення, внесення добрив, тим вище сума ренти.

Це засоби виробництва і грошові накопичення, які використовуються в процесі виробництва товарів і послуг.

Він являє собою основні засоби виробництва, тобто будівлі, обладнання, інфраструктура.

Додаткові фактори виробництва

З розвитком технічного прогресу і економіки з’являються нові фактори виробництва. Головними залишаються раніше розглянуті три, але в даний час до них часто додають підприємницьку активність, інформацію і науково-технічний прогрес. Вони допомагають при інших рівних умовах займати більш вигідну позицію.

Під підприємницької активністю розуміється ініціатива і дії власника бізнесу, спрямовані на господарську діяльність підприємства. Це надає на нього сприятливу дію, проте кількісно не можна показати вплив цього фактора.

Володіння більшою інформацією, ніж у конкурентів, допомагає ефективніше здійснювати підприємницьку детальність. Це пов’язано з використанням новітніх засобів комп’ютерної техніки та доступом до інформаційних ресурсів.

Устаткування відіграє велику роль на підприємствах як в сфері виробництва, так і в сфері послуг. Чим могутніше і краще засоби виробництва, тим виграшніше позиція у підприємства на конкурентному ринку.

Взаємовідносини і комбінації чинників виробництва

Для виробництва товару або послуги необхідно кілька факторів, так як жоден з них не може самостійно створити щось нове і згодом принести прибуток. Вони доповнюють один одного, тому цей процес заснований на їх комбінаціях і тісній взаємодії. Кожен підприємець прагне до збалансованого використання всіх факторів для мінімізації витрат і максимізації прибутку. Наприклад, якщо потрібно підвищити урожай пшениці, потрібно створювати різні комбінації землі і праці. Важливо розуміти, що кожен з факторів може бути взаємозамінний, наприклад, праця працівника можна замінити на більш технологічне обладнання.

Тому важливо стежити за вартістю різних ресурсів, які в залежності від зниження і підвищення ціни можна замінити на інший.

Таким чином, наявність даних факторів є необхідною умовою для функціонування як одного підприємства, так і економіки держави. Різні комбінації дозволяють збалансувати виробництво, збільшити прибуток і мінімізувати витрати.

Посилання на основну публікацію