Фактори виробництва і факторний дохід

Діяльність будь-яких організацій і особистих господарств заснована на використанні так званих факторів виробництва. Щоб виробити і реалізувати (продати) товар необхідний цілий комплекс умов, предметів, засобів. Тобто, необхідні фактори виробництва. У неокласичній теорії до них відносять капітал, праця, землю і підприємницьку здатність. Втім, раніше цей перелік був дещо іншим. А останнім часом набуває особливої ​​значущості такий фактор, як інформація. Адже лише та фірма може бути конкурентоспроможною, яка володіє найактуальнішою, достовірною та повною інформацією про ринок.

Підходи до поняття факторів виробництва

В цілому, чинники виробництва – це ті об’єкти і засоби, які визначають можливість здійснення господарської діяльності та її результативність. Простіше кажучи, це те, без чого неможливе виробництво і реалізація товарів.

Є два основні підходи до того, що розуміти під чинниками виробництва:

 • Марксистська теорія, виділяє в якості факторів виробництва:
 • Робоча сила (праця);
 • Предмети праці (матеріали, деталі та ін.);

Засоби праці: особисті (досвід, знання, навички) і речові (верстати, інструменти).

Маржиналістська теорія, виділяє в якості факторів праці:

 • капітал;
 • праця;
 • земля;
 • Підприємницька здатність.

Фактори виробництва

У маржиналістській теорії (західна, неокласична теорія) виділяється 4 групи факторів виробництва:

Капітал (від лат. «Capitalis» – основний, головний) – є різні підходи до того, що розуміти під капіталом. У разі ж чинників виробництва, капітал – все те, що використовується для виробництва та реалізації товарів. Це будівлі, верстати, інструменти, комп’ютери, машини, різноманітне обладнання та т.п. Все це називається реальним капіталом. А ось фінансовий капітал (гроші, цінні папери) до факторів виробництва не відноситься, тому що у виробництві продукції безпосередньо не бере участь.

 Праця – доцільна діяльність людей, спрямована на виробництво товарів, шляхом використання їх інтелектуальних і фізичних можливостей.

Як зазначає А. Маршалл, праця завжди має якийсь корисний результат. Тому це і доцільна діяльність.

Найважливіші характеристики праці, це його інтенсивність і продуктивність:

 • Інтенсивність праці – витрачання працівником фізичної та інтелектуальної енергії в одиницю часу.
 • Продуктивність праці – кількість продукції, виробленої працівників в одиницю часу.

Земля – ​​це природний фактор, то, що дано нам природою. Сюди відноситься як самі земельні угіддя (під забудову або під ріллі), так і всілякі природні ресурси (ліс, вода, корисні копалини), а також кліматичні умови.

Найважливіша властивість фактора «Земля» – його обмеженість. Так, наприклад, площа суші не можна збільшити. Точніше можна, припустимо, за рахунок спорудження штучних островів, але тут все одно є певні обмеження. Також і вода – вона переходить з однієї фази в іншу, з пари в рідину, з рідини в лід, і навпаки, але загальна її кількість щодо незмінно.

Підприємницька здатність – найважливіший фактор, особливі здібності, які проявляються в повній мірі лише у небагатьох людей.

Підприємницька здатність, це:

 • вміння комбінувати інші фактори виробництва з метою його ефективної організації;
 • вміння приймати рішення і нести за них відповідальність;
 • вміння обдумано ризикувати;
 • вміння сприймати і впроваджувати інновації.

 

Крім того, в наш час часто виділяють п’ятий фактор виробництва – інформацію, тому що її своєчасне отримання і правильно використання набуває все більшої значущості.

Також велику роль відіграють: науково-технічний прогрес, соціальне середовище, культура, політика та ін.

Факторний дохід

В ринкових умовах все чинники виробництва вільно продаються і купуються, приносячи при цьому своїм власникам факторний дохід:

 Рента – дохід, принесений фактором «Земля». Це регулярна плата за користування майном власника, при цьому самому власнику не потрібно докладати для його отримання ніяких додаткових зусиль. Приклад – плата за оренду земельної ділянки або квартири.

Людина, що живе на ренту, називається рантьє.

 Відсоток – дохід від фактора «Капітал». Тобто, це віддача від використання капітальних коштів.

 Заробітна плата – дохід від фактора «Труд». Це плата найманому працівнику за працю.

 Прибуток – дохід від фактора «Підприємницька здатність». Прибуток – доходи за вирахуванням витрат. Отримання прибутку є основною метою будь-якого підприємця і будь-якої комерційної організації.

Посилання на основну публікацію