Фактори суспільного виробництва

Виробництво – це доцільна діяльність людей, спрямована на виготовлення матеріальних і нематеріальних благ і завдяки цьому – на задоволення своїх потреб.

У процесі виробництва взаємодіють чотири основні фактори виробництва:

  • працю,
  • земля,
  • капітал,
  • підприємництво.

Для пояснення відбуваються в процесі суспільного виробництва явищ потрібне введення понять «економічна категорія», «економічний закон» та інших інструментальних понять.

В економічній науці використовується різноманітний інструментарій категорій. За сформованими в економічній науці традицій позначення понятійного апарату називають «економічними категоріями» як відображають ті чи інші сторони виробничих або економічних відносин в суспільстві.

Економічна категорія – це узагальнене (теоретичне) вираз існуючих виробничих відносин, їх різних проявів, сторін, рис.

Економічні категорії виступають як уявні «зліпки», відображення економічних відносин, процесів, явищ. К. Маркс писав: «… люди, які виробляють суспільні відносини відповідно до свого матеріального виробництва, створюють також ідеї та категорії, тобто абстрактні, ідеальні вираження цих самих суспільних відносин».

Посилання на основну публікацію