Фактори що забезпечують економічне зростання

Темпи економічного зростання визначають п’ять основних факторів.

1. Зростання продуктивності вже наявних факторів виробництва

У короткостроковому періоді продуктивність може бути підвищена за рахунок удосконалення економічної організації, що дозволяє, наприклад, посилити поділ праці, отримати економію на великих масштабах виробництва або більш інтенсивно використовувати капітальне обладнання (наприклад, введення декількох робочих змін). Продуктивність може підвищитися і при поліпшенні якості робочої сили, наприклад, завдяки поліпшенню харчування працівників і умов їх праці.

У більш довгостроковій перспективі можна домогтися більш істотного зростання, наприклад, через освіту та професійну підготовку. Втім, подібні зрушення швидше слід від- ‘носити на рахунок зростання капітальних інвестицій в людські ресурси. Різниця методів стимулювання індивідів у ринкової і планової системах також може помітно впливати на динаміку збільшення. Щоб переконатися в цьому, досить порівняти темпи зростання за останні 40 років таких країн, як Гонконг і Польща.

2 Зростання наявних запасів факторів виробництва

(А) РОСТ використовуваного ПРАЦІ

Обсяг використовуваного праці збільшується або в результаті збільшення тривалості робочого дня, або підвищення частки працездатних людей в загальній чисельності населення. У нормальних умовах перший з цих чинників навряд чи здатний дійсно послужити причиною зростання, так як підвищення рівня добробуту людей швидше збільшить їх «попит» на вільний час. Навпаки, другий фактор цілком в змозі сприяти економічному зростанню. Це відбувається, якщо збільшується частка населення працездатного віку або змінюється ставлення людей до праці.

(Б) РОЗРОБКА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Нафта і природний газ Північного моря забезпечили Великобританію паливом при використанні меншої кількості ресурсів, що дало змогу перевести частину ресурсів на виробництво інших товарів і послуг і прискорило економічне зростання.

(В) ДОДАТКОВИЙ КАПІТАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Розглянемо варіанти нарощування капіталу «вшир» і «вглиб». Зростання капіталу «вшир» необхідний для підтримки постійного співвідношення капіталу і праці та існуючого рівня випуску на кожного працюючого в міру зростання зайнятості. Якщо 10 чоловік копають довгу канаву, маючи 5 лопат, то відношення капіталу до праці дорівнює 1/2. Якщо найняти ще 10 землекопів і при цьому не збільшити пропорційно капітал, тобто не купити ще 5 лопат, колишнє співвідношення впаде до 1/4. Таким чином, зростання капіталу «вшир» не збільшує продуктивності: він лише підтримує на незмінному рівні спадну віддачу від праці.

Зростання капіталу «вглиб» виражається в зростанні співвідношення капіталу і праці. Якщо на 20 землекопів доводиться 10 лопат, то закупівля додаткових 10 лопат означатиме зростання відносини капіталу до праці, яке стане одно 1/1.

3. Розвиток технологій

В розглянутому нами прикладі повний зріст запасів полягав в збільшенні певного типу капітального обладнання – лопат. Технологічні зміни можуть набагато помітніше збільшити продуктивність. Так, двадцять землекопів з лопатами може з успіхом замінити один екскаватор, на якому буде працювати одна людина. Оскільки ефективність і продуктивність праці єдиного потрібного для даної роботи людини помітно зростають, інші 19 вивільняються для інших робіт.

На практиці продуктивність зазвичай зростає за всіма трьома взаємопов’язаних причин. Так, якщо відбувається збільшення використаного праці або природних ресурсів, збільшуються і потреби в капіталі, що створює прямі передумови для розвитку технологій.

Швидкість впровадження технічних винаходів і поновлення капіталу залежить і від ціни капітального обладнання щодо заробітної плати робітників, праця яких цей капітал заміщає. Протягом останніх 50 років в розвинених країнах заробітна плата, як правило, росла швидше витрат на придбання обладнання. Тому підприємства намагалися більш активно заміщати працю капіталом, і темпи технічного процесу помітно прискорилися в багатьох галузях, що на своїх робочих місцях відчули і сільськогосподарський робітник, і вантажник, і транспортний робочий, і докер, і шахтар. Крім того, на економічне зростання впливають і інші фактори.

4. Фундаментальні зміни в структурі національний продукт

У міру зростання рівня добробуту жителів країни змінюється структура їх витрат: центр ваги витрат поступово переміщається з сільськогосподарської на промислову продукцію, а потім і на сфери послуг. Оскільки можливості інтенсивного використання капіталу і технологічних інновацій найширше в промисловості, темпи зростання будь-якої економіки при її індустріалізації зростають, проте потім знову щодо сповільнюються – при їх зіставленні з попитом на індивідуальні та урядові послуги.

Посилання на основну публікацію