Фактори інфляції

Що таке інфляція? Це сукупність наступних складових:

  • Обсягу грошової маси, що знаходиться в обігу.
  • Обсягу виробленої продукції.
  • Швидкості обігу грошей.

Як це працює: виробник випустив товар, його розкупили. Економіка збалансована. Чим менше товарів пропонується на ринку, тим менше швидкість обороту грошової маси. Нижче розглянемо, який вплив надає кожен фактор окремо на інфляційні процеси:

  • Рівень інфляції однозначно буде підвищуватися, якщо держава буде нескінченно збільшувати грошову масу, здійснювати нескінченні емісії. Відбудеться це за умови, що всі інші фактори залишатимуться незмінними.
  • Збільшення швидкості обороту також може позначитися на зростанні цін. Причина – бажання громадян здобувати якомога більше товарів. В цьому випадку гроші осідають у продавців, які частину повертають до бюджету у вигляді податків, решта коштів переводять, наприклад, в офшор. У підсумку держава повинна збільшувати обсяг грошей для виконання поточних бюджетних зобов’язань.
  • Зміна обсягів виробленого товару в бік зменшення підстьобує процес знецінення грошей. Якщо при постійних складових обсяг виробництва збільшити, то це, швидше за все, призведе до зниження інфляційного процесу.

Будь-яка дія або подія завжди має свої наслідки. Наслідки інфляції полягають в наступному:

На зміну росту виробництва приходить спекулятивна діяльність. Набагато вигідніше щось купити і перепродати, ніж вкладати гроші в розвиток.

Збільшується рівень безробітного населення.

Знижується бюджет державних фондів.

Зниження активності фінансово-кредитних установ, які видали довгострокові кредити. Пояснюється тим, що відсотки по кредитах, які повинні були піти до статті доходів банку, просто «з’їдаються» інфляцією.

Зниження добробуту населення. За часів фінансових потрясінь жоден роботодавець не піднімає рівень заробітної плати, активність покупців знижується, звідси – скорочення споживання самих різних груп товарів.

Сум’яття на ринку виробництва, так як дуже важко спланувати, який товар буде користуватися найбільшим попитом. Звідси можливі втрати виробників, які будуть змушені скоротити або згорнути виробництво.

Посилання на основну публікацію