Етапи розвитку маркетингу

Маркетинг як певний вид комерційної діяльності і як теоретична концепція з’явився в США на самому початку XX ст., Коли відбувався процес формування великих корпорацій, а вже в 1902-1907 рр. маркетинг як теоретична дисципліна, що вивчає організацію і методику збутових операцій, був введений в навчальні програми провідних університетів – Гарвардського, Чиказького, Пенсільванського.

Першими корпораціями, які взяли на озброєння маркетингову концепцію управління, стали «Дженерал електрик», «Аме-Рікен телефоун енд телеграф» (АТТ), «Дженерал фудс», «Кем-беелл суп компані», «Вестінгауз електрик», «Крафт фудс» та ін. За П. Дракеру, маркетинг – це не просто продаж, це бізнес, що розглядається з точки зору кінцевого результату, т. е. з погляду покупця. Відповідальність за маркетинг тому повинна пронизувати всі сфери підприємництва. Маркетинг є визначальною і специфічною функцією бізнесу.

У 60-80-ті рр. ХХ ст. поняття «маркетинг» отримує новий зміст, який включає цілі напрямки діяльності, зараховують раніше до класичних методів менеджменту. Маркетинг – це ділова активність, напрямна потік товарів і послуг від виробника до споживача. Маркетинг включає діяльність, пов’язану з потоком товарів і послуг між виробниками і споживачами.

Посилання на основну публікацію