Еластичність пропозиції

У ринковій теорії і практиці велике значення має також розгляд еластичності пропозиції, яку можна проаналізувати у зв’язку з різними змінними.

Розрізняють три тимчасових періоди, яким відповідає різна еластичність пропозиції:

1) Найкоротший (або миттєвий) період, протягом якого при зміні ціни (наприклад, підвищення ціни) пропозиція просто не встигає змінитися. Еластичність, відповідно, низька.

2) Короткостроковий період, протягом якого пропозиція поступово починає змінюватися, збільшуватися, пристосовуючись до підвищеною ціною за рахунок використання додаткових можливостей, які можна вишукати в цей короткостроковий період без кардинального збільшення виробничих потужностей. Це вже буде еластичне пропозицію.

3) Довгостроковий період відрізняється від короткострокового періоду якраз тим, що в ньому вже можна призвести збільшення виробничих потужностей (побудувати нові цехи або заводи). Тому в цьому періоді пропозиція може бути ще більш збільшено. Це – високоеластичне пропозицію.

Посилання на основну публікацію