Еластичність попиту – доповідь

При зростанні ціни на товар, величина попиту на нього зменшується. При зниженні ціни – збільшується. Але це відбувається по-різному: в одних випадках незначне коливання рівня цін може викликати різке зростання (падіння) попиту, в інших зміна ціни в дуже широких межах практично ніяк не вплине на попит. Ступінь такої залежності, чутливості величини попиту до зміни ціни або інших факторів називається еластичністю попиту.

Еластичність попиту – ступінь зміни величини попиту при зміні ціни (або іншого фактора) у відповідь на зміну ціни або іншого чинника.

Числовий показник, що відображає ступінь такої зміни – коефіцієнт еластичності попиту.

Відповідно, еластичність попиту за ціною показує наскільки зміниться обсяг попиту при зміні ціни на 1%.

Дугова еластичність попиту за ціною – застосовується, коли потрібно обчислити приблизну еластичність попиту між двома точками на дугового кривої попиту. Чим більш опуклою буде дуга попиту, тим вище буде похибка визначення еластичності.

Формула дугової еластичності попиту за ціною

де: EPD – еластичність попиту за ціною;
P1 – початкова ціна на товар;
Q1 – первісна величина попиту на товар;
P2 – нова ціна;
Q2 – нова величина попиту;
ΔP – приріст ціни;
ΔQ – приріст величини попиту;
Pср. – середня ціни;
Qср. – середня величина попиту.

Точкова еластичність попиту за ціною – застосовується тоді, коли задана функція попиту і є значення вихідної величини попиту і рівня ціни. Характеризує відносну зміну величини попиту при нескінченно малій зміні ціни.

Формула точкової еластичності попиту за ціною

де: dQ – диференціал величини попиту;
dP – диференціал ціни;
P1, Q1 – значення ціни і величини попиту в аналізованої точці.

Еластичність попиту можна розрахувати не тільки за ціною, але наприклад, за доходом покупців, а також за іншими факторами. Існує і перехресна еластичність попиту. Але ми не будемо тут настільки глибоко розглядати цю тему, їй буде присвячена окрема стаття.

Залежно від абсолютного значення коефіцієнта еластичності розрізняють такі види попиту (види еластичності попиту):

  • Абсолютно нееластичний попит або абсолютна нееластичність (| E | = 0). При зміні ціни величина попиту практично не змінюється. Близькими прикладами можуть служити товари першої необхідності (хліб, сіль, ліки). Але в реальності немає товарів з абсолютно нееластичним попитом на них;
  • Нееластичний попит (0 <| E | <1). Величина попиту змінюється в меншій мірі, ніж ціна. Приклади: товари повсякденного попиту; товари, що не мають аналогів.
  • Попит з одиничною еластичністю або одинична еластичність (| E | = -1). Зміна ціни і величини попиту повністю пропорційні. Обсяг попиту зростає (спадає) точно такими ж темпами, як і ціна.
  • Еластичний попит (1 <| E | <∞). Величина попиту змінюється більшою мірою, ніж ціна. Приклади: товари, що мають аналоги; предмети розкоші.
  • Абсолютно еластичний попит чи абсолютна еластичність (| E | = ∞). Незначна зміна ціни тут же підвищує (знижує) обсяг попиту на необмежену величину. У реальності немає товар з абсолютною еластичністю. Більш-менш близький приклад: ліквідні фінансові інструменти, що торгуються на біржі (наприклад, валютні пари на Форекс), коли невелике коливання ціни може викликати різке зростання або падіння попиту.
Посилання на основну публікацію