Екстенсивний та інтенсивний тип управління

Підвищення ефективності управління може здійснюватися при розвитку компанії як за екстенсивним, так і по інтенсивному варіанту.

Оптимальний варіант можливий як для одного, так і для іншого шляху розвитку. Економічна теорія розрізняє чіткі фактори інтенсивного і екстенсивного шляхів розвитку, а також рекомендує відповідний інструментарій вимірювання і регулювання варіантів шляхів оптимального розвитку, оскільки будь-які неоптимальні варіанти призводять до значного зниження ефективності виробництва і управління його процесами.

Екстенсивні напрями економічного розвитку можуть включати як оптимальні, так і безліч неоптимальних варіантів розвитку. Таким чином, оптимальність варіантів розвитку характерна і для інтенсивних, і для екстенсивних напрямів розвитку.

Посилання на основну публікацію