Економіка: визначення, цілі і завдання

З давньогрецької мови слово «економіка» перекладається, як мистецтво ведення домашнього господарства. У сучасному розумінні ー це система, що охоплює виробництво, продаж, розподіл товарів і послуг.

Вперше цей термін в ужиток ввів Джон Стюарт Мілль в 1848 році у своїй роботі «Принципи політичної економії».

Незважаючи на те, що як самостійна наука економіка вважається молодим напрямком (офіційно з 1776 року), її зародження простежується ще в IV столітті до нашої ери. Ще Цицерон у своїй праці «Домострой» описував принципи розподілу ресурсів і раціонального їх застосування.

Види економічних наук

В економіці розрізняють два напрямки: теоретичне та практичне. Економіка як наука ー це вчення про раціональне використання ресурсів, наявних у розпорядженні. Такий напрям називають економічною теорією.

Практичне спрямування названо прикладної економікою, її основне завдання ー пошук можливостей застосування теорій, моделей і законів економічної теорії.

Залежно від масштабів проблеми, яку вирішує наука, виділяють два напрямки: макро- і мікроекономіка. Перше займається вивченням загальнонаціонального господарства, друге ー діяльністю окремих підприємств, домогосподарств.

Функції економіки як науки

Виділяють такі функції економічної теорії:

  • пізнавальна функція полягає у виявленні нових принципів і методів процесі розвитку науки;
  • практична ー розвиває дієві способи ведення господарства, займається пошуком вирішення важливих проблем;
  • прогностична ー створює різні моделі розвитку держави або окремого економічного суб’єкта;
  • світоглядна функція має на увазі те, що в процесі вивчення економіки людина дізнається нові грані навколишнього світу, закономірності перебігу багатьох процесів;
  • методологічна функція відображає здатність науки створювати нові поняття і теорії;
  • ідеологічна функція реалізується в формуванні моделі світогляду під час вивчення науки;
  • критична функція полягає в схильних до будь-яких явищ сумніву, це дає поштовх до створення нових теорій;
  • теоретична функція забезпечує постійний розвиток науки, поява нових напрямків.

Основні завдання економіки

Глобальна проблема економіки ー обмеженість доступних нам ресурсів.

У зв’язку з цим перед економістами постає завдання: яку діяльність необхідно вести, який продукт виробляти, щоб розпорядитися наявними ресурсами максимально продуктивно.

Таким чином, економіка відповідає нам на три головних питання.

Які товари або послуги треба виробляти? Визначається потреба в даному товарі серед споживачів. Якщо товару проводитися понад потребу споживачів, створюється надлишок, він знецінюється. В іншому випадку спостерігається дефіцит товару.

Для кого їх виробляти? Визначається сегмент населення, який зацікавлений в цьому продукті, платоспроможність покупців. На підставі цього визначається доцільність виробництва і встановлюється цінова політика.

Як їх виробляти? Визначається метод виробництва: це буде масовий випуск або одиничне виробництво.

Відповіді на всі ці питання повинні відповідати основному принципу: раціональність використання ресурсів, максимальна ефективність виробництва.

Основні поняття в економіці

Щоб орудувати економічними термінами необхідно розуміти значення опорних понять економічної теорії, на яких будуються завдання і проблеми науки.

Виробництво

Процес виготовлення матеріального блага, яке має певну цінність в даних обставинах.

Воно може бути комерційним і некомерційним. Основна мета першого ー отримання прибутку. Некомерційне виробництво займається випуском соціально значущих продуктів, як правило, такі підприємства перебувають у власності держави.

Розподіл ресурсів

Надання обмежених ресурсів різним суб’єктам виробничої діяльності.

Якщо мова йде про розподіл прибутку, то мається на увазі передача готового товару або грошового еквівалента співвласникам підприємства.

Споживання

Використання готових товарів або послуг для задоволення потреб і потреб людини.

Процес обміну товару включає в себе транспортування, продаж, передачу товару споживачеві, а також ряд послуг, які супроводжують цей процес (страхування, кредитування і т.д.).

Посилання на основну публікацію