Економіка сімейного житла

Одним з найбільш значних факторів, що визначають якість життя, є наявність житла. Згідно з Конституцією України всі громадяни мають право на житло. Однак забезпечення цього права в реальному житті стикається з цілою низкою труднощів. Ринок житла тільки починає розвиватися.

Однак житлові квартири розподілені далеко не рівномірно, і їх структура не відповідає сучасним вимогам. Проблема житла завжди стояла дуже гостро протягом усього післявоєнного часу, але особливо загострилася вона в 90-ті роки XX ст.

Масове збіднення людей, невідповідність реальних доходів вартості житла, розшарування населення призвели до того, що більша його частина, потребує поліпшення житлових умов, не має реальної можливості вирішити цю проблему.

Основні вимірники якості житлових умов сім’ї характеризуються такими параметрами:

  • наявність житлового фонду (на кінець року), в тому числі квартир (тис. од.);
  • число квартир в розрахунку на 1 тис. чоловік;
  • середній розмір квартир (кв. м загальної площі);
  • середнє число людей, що проживають в одній квартирі в будинках державного і громадського житлового фонду.

Особливо складні житлові умови в створюваних сім’ях. Поява дітей в молодих сім’ях ще більше загострює житлові проблеми, тому що збільшується ризик потрапляння в число знаходяться за межею бідності і зменшується можливість покупки житла.

Більшість молодят молодих людей не мають свого житла. Отримання ж нового житла в даний час стало для більшості сімей практично недоступним. Це не сприяє розвитку сім’ї, заважає її нормальному функціонуванню.

Безперервно зростає число сімей, які знімають житлові приміщення у інших громадян, не змінюється кількість сімей, які проживають в гуртожитках, а також в старих і аварійних житлових будинках. Із загальної кількості які потребують поліпшення житлових умов тільки трохи більше 4% сімей живуть в сільській місцевості, решта – в містах.

Посилання на основну публікацію