Економічний інструментарій теорії трудової вартості

П’єр Буагільбер (1646-1714 рр.), Засновник класичної школи економічної думки у Франції – книга «Докладний опис становища Франції» (1696 г.); праці «Звинувачення Франції» і «Трактат про природу багатства» (1707 г.).

Він обгрунтував інструментарій трудової теорії вартості (незалежно від У. Петті). У ній величина “істинної вартості» визначалася витратами праці. Джерелом багатства він вважав сферу виробництва, а сфері обміну відводив роль умови розвитку економіки. У поняття «багатство» включав не тільки гроші, але і все різноманіття благ і речей. Недооцінював роль грошей як товару, вважаючи, що вони заважають обміну товару по «істинної вартості». У грошах він вбачав основне зло і причину народних лих, вважав, що для викорінення влади грошей необхідно звести їх роль до простого знаряддя звернення.

Протиріччя і відмінності наукових шкіл класичної політичної економії полягали в тому, що французька школа (на відміну від англійської класичної) оскаржувала раціональність застосування її інструментарію економічною політикою меркантилізму як економічно неефективною політикою.

Француз П. Буагільбер бачив у грошах причину порушень справедливого обміну між товарами – англієць У. Петті вважав гроші двигуном розвитку економіки. Французька школа розвивала інструментарій регулювання виробництва – споживання, тому більшу увагу приділяла вивченню споживної вартості. Англійська школа взяла за основу інструментарій мінової вартості.

Посилання на основну публікацію