Економічний інструментарій основоположників класичної політекономії

Вільям Петті (1623-1687 рр.), Основоположник класичної школи політичної економії в Англії – «Політична арифметика» (1576 г.), «Трактат про податки і збори» (1662 г.), «Політична анатомія Ірландії» (1672 р ), «Кілька слів з приводу грошей» (1682 г.); автор трудової теорії вартості, в основі якої лежить вчення і інструментарій про природну ціною (вартості). Розрізняв внутрішню вартість, яку називав «природною ціною», і ринкову ціну. Вартість визначав витраченою працею, встановлюючи кількісну залежність величини вартості від продуктивності праці. Вважав, що освіта багатства відбувається у сфері матеріального виробництва завдяки саме праці. Стверджував, що торгівля не є джерелом створення національного багатства. Виступав проти припливу дорогоцінних металів, так як бачив в ньому джерело зростання цін. Говорив про існування пропорції грошей для торгового обміну: надлишок грошей веде до зростання цін, а недолік – до скорочення обсягів виконуваних робіт і низького рівня податкових платежів.

Першим створив інструментарій економічної статистики, названий їм політичною арифметикою, і продовжив інструментарій методів обчислення національного доходу. Їм запропонований інструментарій вимірювання і регулювання ренти – додаткового продукту, що залишається після витрат (заробітної плати і насіння). Конкретні прояви – земельна рента і грошова рента, тобто відсоток. Ввів поняття «диференціальна земельна рента», причини існування якої бачив в різному родючості та місцерозташуванні земель. Позичковий відсоток У. Петті вважав платою за незручності, заподіяні кредиторові при ссужіванія грошей. Рівень відсотка не повинен перевищувати розміри ренти з тієї кількості землі, яку можна купити на позику.

Посилання на основну публікацію