Економічний аналіз як наука

Загальна характеристика економічного аналізу як науки

Для ефективного управління економікою необхідний економічний аналіз. Якщо розглядати в широкому сенсі слова, то економічний аналіз охоплює весь економічний простір і виступає в якості об’єктивного джерела, що визначає ефективність роботи організації.

Економічний аналіз як наука являє собою систему спеціальних знань, що базуються на законах розвитку і функціонування систем і спрямованих на пізнання методології оцінки, діагностики та прогнозування фінансово-господарської діяльності підприємства.

Економічний аналіз дозволяє визначити сутність предмета зсередини, «розщепивши» предмет на складові і визначивши роль складових. Наприклад, для того щоб визначити сутність собівартості, необхідно зрозуміти з яких вона складається елементів (амортизація, зарплата і ін.). Це дозволить позначити, від яких складових відбувається приріст, а які дають збитки. Даний аналіз дозволить ефективніше управляти собівартістю і її параметрами.

Для будь-якої науки характерний предмет, метод і завдання. Різні економісти трактують визначення предмета економічного аналізу по-різному. Одні вважають, що предметом економічного аналізу виступають господарські процеси підприємства, ефективність соціально-економічного характеру, а також фінансові результати, в залежності від факторів, що відбиваються в економічній інформації. Інші вважають, що аналіз вивчає економіку підприємства і його окремих складових. Прихильники менеджерського підходу вважають, що предметом є інформаційні потоки.

Завдання економічного аналізу

Завданнями економічного аналізу є:

 • встановлення ефективного використання матеріальних і трудових ресурсів,
 • здійснення контролю розрахунку комерційних витрат,
 • здійснення контролю над резервами на всіх стадіях виробництва,
 • обгрунтованість науково-економічної обґрунтованості в бізнес-плані в процесі створення,
 • вивчення бізнес-планів та бізнес-процесів,
 • визначення оптимальності управлінських рішень.

Принципи економічного аналізу

Наука економічного аналізу тісно пов’язана з бухгалтерським обліком, і як науці йому характерні певні базові принципи:

 • Науковість – вивчення факторів, що впливають на розвиток аналітичних досліджень, визначення роботи економічної системи і впливають на неї факторів.
 • Системність – визначення економічного аналізу, як системи зі складним функціонально-структурною будовою, що вивчає процеси і економічні явища.
 • Рейтингова оцінка – дана оцінка проводиться для визначення конкретно поставлених цілей і пріоритетів, спрямованих на зміну економічної системи.
 • Принцип комплексності – пов’язаний з принципом системності і комплексно оцінює входять параметри функціонально-структурного підходу, оцінює всі ці зміни.
 • Демократичність – даний принцип передбачає широку аудиторію зацікавлених осіб. По-іншому його називають принцип масовості. Даний підхід дозволяє найбільш повно визначити проблеми та недоліки.

В процесі роботи використовують сукупність принципів економічного аналізу.

Економічний аналіз вважається прикладною наукою, що забезпечує практичну цінність і підвищує ефективність економічних процесів.

Від аналітичного дослідження залежить функціонування підприємства, його конкурентоспроможність і подальший розвиток. Даний аналіз дозволяє вчасно виявити проблеми та спрогнозувати діяльність організації.

Посилання на основну публікацію