Економічний аналіз торговельної діяльності

Характеристика економічного аналізу торгової діяльності

Основна мета аналізу діяльності торговельної діяльності організації – пошук резервів підвищення ефективності торгової діяльності.

Завданнями економічного аналізу торгової діяльності суб’єктів економічних відносин є:

 • розгляд структури прибутку або збитку підприємств від звичайної їх діяльності, порівняння її з попередніми періодами;
 • виявлення і порівняння резервів зростання прибутку;
 • виявлення та обґрунтування факторів, що сприяють зміні валового прибутку від збутової діяльності;
 • аналіз чинників, що формують чистий прибуток;
 • аналіз динаміки рентабельності, а так само капіталу і продукції.

Інформаційною базою для проведення аналізу фінансових результатів торговельної діяльності підприємств є: бухгалтерський баланс підприємства, звіт про прибутки і збитки.

Класифікація економічного аналізу торгової діяльності відіграє велику роль. Господарська діяльність будь-якого підприємства складається з підсистем. Так, аналіз може бути направлений на одну з таких систем (економічну, фінансову, трудову і т.д.). Тому виділяють наступні види аналізу:

 • техніко-економічний аналіз. Даний вид призначений для виконання його технічними службами підприємства. Він вивчає взаємодію технічних і економічних процесів, а так само визначення їх впливу на фінансові результати діяльності підприємства;
 • фінансово економічний аналіз. Даний вид аналізу здійснюється фінансовими службами, фінансовими органами. На чолі стоять фінансові результати діяльності, ефективність у використанні власного і позикового капіталів, рівнем ліквідності і рентабельності і т.д .;
 • бухгалтерський аналіз. Даний вид аналізу є діагностику фінансового стану підприємства. Проводиться він повинен тільки незалежними аудиторськими службами для оцінки та складання прогнозів фінансового майбутнього підприємства;
 • соціально-економічний аналіз. Такий аналіз орієнтується на вивченні впливу соціально-економічних процесів друг на друга і на результати торгової діяльності;
 • статистичний аналіз. Здійснюється виключно органами статистики. Вивчає суспільні явища на різних рівнях управління: регіони, райони, галузі, організації і т.д .;
 • економіко-екологічний аналіз. Проводиться органами охорони навколишнього середовища;
 • маркетинговий аналіз. Даний вид аналізу вивчає зовнішнє середовище підприємства, його взаємодія з іншими структурами, ринками, конкурентами і т.д.

Економічний аналіз має на увазі розрахунок таких показників, як: коефіцієнт ефективності застосованих ресурсів, продуктивності системи, прибутковості застосованих ресурсів, а так само ефективності поточних витрат. Всі ці узагальнюючі показники є доповненням один одного. Величина використовуваних ресурсів, а найбільше – оборотного капіталу, залежить від організації господарських зв’язків з іншими суб’єктами торгових угод, а так само від стану справ на споживчому ринку.

Посилання на основну публікацію