Економічний аналіз господарської діяльності

Поняття економічного аналізу господарської діяльності

Економічний аналіз фінансової та господарської діяльності будь-якої компанії займає найважливіше місце в збільшенні значення економічної ефективності діяльності компанії, включаючи процес управління і зміцнення фінансового становища.

Економічний аналіз – економічна наука, що вивчає господарство (економіку) підприємств, їх функціонування з точки зору оцінки процесу виконання бізнес-плану, майнового та фінансового стану для виявлення невикористаних резервів і збільшення ефективності діяльності.

Предмет і особливості економічного аналізу

Предметом економічного аналізу є господарські процеси, що відбуваються на підприємствах, в об’єднаннях, асоціаціях, а також соціальна і економічна ефективність, в тому числі кінцеві фінансові результати діяльності, що складаються під впливом об’єктивних і суб’єктивних факторів і знаходять відбиток за допомогою системи економічної інформації.

Особливостями економічного аналізу діяльності підприємств є:

 • Динамічний і статичний характер вивчення процесів,
 • Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на господарську діяльність компанії,
 • Відображення господарських процесів в системі економічної інформації,

Головними особливостями методів економічного аналізу можна назвати:

 • Використовується система показників, які характеризують господарську діяльність з усіх боків,
 • Досліджуються причини зміни показників,
 • Виявляються і вимірюються взаємозв’язку між показниками для того, що б максимізувати соціально-економічну ефективність.

Господарські процеси в економічному аналізі розглядають в становленні і розвитку. Процеси переходять з кількісних в якісні.

Попередньою умовою ефективного економічного аналізу господарської діяльності підприємства є економічно обґрунтована класифікація причин, які впливають на господарську діяльність і її результат.

Взаємозв’язок і взаємозалежність показників зумовлена ​​об’єктивними умовами виробництва і обігу благ (товарів), при цьому кожен показник знаходиться в залежності від іншого показника, а кожен фактор має власне значення.

Цілі і завдання економічного аналізу

Основна мета економічного аналізу – виявити і реалізувати резерви зростання ефективності діяльності підприємств (підприємств), забезпечити високу рентабельність, збільшити виробництво продукції (робіт, послуг), мінімізувавши при цьому витрати праці і засоби.

Відповідно до мети, необхідно виділити основні завдання економічного аналізу:

 • Вивчити і об’єктивно оцінити виконання плану і ефективність виробництва по організації в цілому, а також по окремих її підрозділах;
 • Встановити кількісні характеристики впливу різних чинників на економічний розвиток підприємств і їх підрозділів;
 • Забезпечити науково-технічне і розрахунково-економічне обґрунтування прийнятих рішень;
 • Виявити внутрішньовиробничі резерви і шляхи їх раціонального використання, що відбувається за допомогою порівняльного дослідження виконання плану внутрішніми підрозділами організації, однорідними компаніями, а також дослідження і повного використання вітчизняного та зарубіжного досвіду;
 • Узагальнити і розподілити досвід з метою збільшення ефективності виробництва;
 • Здійснювати поточний контроль діяльності компаній і її відділів (підрозділів).
Посилання на основну публікацію