Економічний аналіз господарської діяльності — функції і цілі

Поняття економічного аналізу

Економічний аналіз є наукою, яка включає в себе сукупність спеціальних знань, заснованих на законах розвитку і дії систем. Ці закони спрямовані на пізнання методологій оцінки, діагностик і прогнозування фінансової і господарської діяльності підприємств.

Економічний аналіз має велике значення в економічному розвитку, виступаючи провідним елементом бухгалтерського обліку і процесу прийняття управлінських рішень. За допомогою економічного аналізу можуть бути створені умови забезпечення безкризового ефективної діяльності суб’єкта господарювання.

Функції економічного аналізу

Економічний аналіз покликаний виконувати найважливіші і різноманітні функції, серед яких можна назвати:

 • Науково-дослідну функцію, за допомогою якої відбувається пошук закономірностей і тенденцій економічних явищ (процесів) на базі всебічного дослідження дії і впливу економічних законів;
 • Інформаційно-аналітичну функцію, що включає збір і обробку необхідних матеріалів, оцінку їх достовірності, зведення, угруповання і виконання інших розрахунків, які необхідні в процесі оцінки та прийняття управлінських рішень;
 • Оціночну функцію, що складається з характеристики, узагальнення результатів господарювання і формулювання висновків про їхній рівень;
 • Планову функцію, що включає обгрунтування поточного і стратегічного плану економічного розвитку;
 • Контролюючу функцію, що представляє собою контроль виконання плану і управлінського рішення, реалізації заходів раціонального використання ресурсів, поліпшення економічних результатів і ін .;
 • Пошукову функцію, за допомогою якої відбувається пошук резервів збільшення господарської ефективності;
 • Мобілізуючу (конструктивну) функцію, що включає розробку заходів використання виявлених резервів;
 • Інноваційну функцію, що сприяє впровадженню передових досягнень НТП, сучасної технології та ін .;
 • Пропагандистську функцію, що включає оприлюднення та поширення інформації, нові методи аналізу та ін.

Цілі економічного аналізу

Економічний аналіз являє собою визнаний у всьому світі інструмент обґрунтування господарських рішень, широко застосовуваний при оцінці фінансово-господарської діяльності підприємств.

Основна мета економічного аналізу – підготовка інформації для прийняття оптимальних управлінських рішень, обґрунтування поточних і перспективних планів, які спрямовані на досягнення короткострокових і довгострокових цілей підприємства.

Реалізація цієї мети полягає в оцінці ситуації, що склалася, діагностиці та прогнозуванні її розвитку і пошуку шляхів досягнення бажаного результату найефективнішими способами.

Цілі аналізу підрозділяються на:

 • Загальні цілі, за допомогою яких шукають можливості зростання ефективності господарської діяльності;
 • Приватні цілі, що включають збір інформації при прийнятті управлінських рішень.

Приватні цілі завжди залежать від відповідних умов господарювання і знаходяться в підпорядкуванні спільної мети.

Будь-яка мета економічного аналізу може бути досягнута шляхом постановки наступних завдань:

 • Об’єктивна оцінка результату фінансової та господарської діяльності компанії,
 • Розслідування причин, які впливають на результати господарської діяльності, якісного та кількісного характеру,
 • Виявлення резервів збільшення ефективності господарської діяльності та максимізація ринкових можливостей організації,
 • Вироблення управлінських рішень в сфері мобілізації резервів
 • Планування і прогнозування на базі проведеного аналізу очікуваних результатів.
Посилання на основну публікацію