Економічний аналіз будівельних організацій

Коротко про поняття економічного аналізу

Сучасна економіка розвивається стрімкими темпами. Так само стрімко змінюється і ситуація на ринках. Це вимагає від підприємств постійного вдосконалення своєї діяльності. Велику допомогу в цьому може надати економічний аналіз.

Саме слово «аналіз» в перекладі з давньогрецької означає «розчленування, поділ». Так позначали один з методів наукового пізнання. Застосувавши метод аналізу для вивчення економічних процесів і явищ, економісти отримали метод економічного аналізу.

Економічний аналіз – це система знань, методів і прийомів, спрямованих на вивчення як цілісних економічних об’єктів (підприємств і організацій), так і їх структурних підрозділів з метою оцінки їх діяльності, виявлення відхилень, пошуку додаткових резервів і втрачених можливостей, розробку заходів щодо усунення недоліків , формулювання висновків і практичних рекомендацій. спрямованих на підвищення ефективності діяльності підприємства.

Особливості будівельних організацій

Будівництво – це особлива галузь господарства. Вона має цілий ряд ознак, що відрізняють її від інших галузей економіки. У частності.отлічія полягають у характері взаємин між суб’єктами цієї галузі.

Суб’єктами в будівництві є:

  • інвестор;
  • замовник;
  • забудовник;
  • підрядник;
  • проектувальник.

Інвестором є особа, яка фінансує будівництво. Їм може бути як приватна особа, так і держава, як фізична особа, так і юридична (підприємство або організація). Замовником може бути будь-яка фізична або юридична особа, якій бере на себе функції організатора будівництва та його керівника. Організація починається з розробки техніко-економічного обгрунтування і завершується здачею побудованого об’єкта в експлуатацію.

Забудовник – це особа, яка має правами на земельну ділянку, призначену під будівництво. По суті забудовник є землевласником (замовник же може використовувати ділянку лише на правах оренди). Будівельна фірма, яка буде здійснювати будівництво об’єкта за договором (контрактом, підряду) носить назву підрядника. Вся відповідальність перед замовником за якість будівництва, терміни виконання будівництва лежить на підряднику.

Ще одним суб’єктом будівельного бізнесу є проектувальник. Проектувальником може виступати проектна або проектно-вишукувальних науково-дослідницька фірма. Вона здійснює в результаті договору, укладеного з замовником, розробку проекту будівництва об’єктів.

Будівництво може здійснюватися господарським способом (власними силами), тобто силами замовника або інвестора. Другий спосіб – підрядний. Він полягає в дорученні проведення будівельних робіт фахівцям (спеціалізованим будівельним і монтажним організаціям).

Кінцевим продуктом будівництва є створення нового об’єкта. Будівництво відбувається протягом тривалого періоду і вимагає значних витрат.

Економічний аналіз в будівництві

Проведення економічного аналізу будівельної організації дозволяє забезпечити своєчасне виконання запланованих робіт, організувати і налагодити ритмічну роботу всіх підрозділів будівництва. Правильна організація виробничого процесу в будівництві дозволяє здійснювати режим економії, знижувати собівартість продукції (побудованих об’єктів).

Для цього треба пропагувати і стимулювати творчу ініціативу будівельників (робітників, техніків, інженерів) щодо вишукування додаткових резервів. Слід також впроваджувати і раціонально використовувати нову техніку і нові технології, модернізувати або своєчасно оновлювати обладнання. Важливу роль відіграє систематичне проведення аналізу виконання планів за обсягом будівництва і виконання основних статистичних показників.

Аналізуючи діяльність будівельних організацій слід розглядати всі будівельні операції в їх взаємозв’язку. В основі методів аналізу будівельних організація лежить порівняння наступних статистичних показників:

  • звітних показників з плановими, т. е. кошторисними,
  • даних цього року з попередніми,
  • проектних показників з нормативними,
  • показники цієї організації з аналогічними показниками конкурентів.
Посилання на основну публікацію