Економічні словники, довідники – сховища професійного мови

Суто професійна лексика – надбання різного роду словників за спеціальностями. Такими є, наприклад, «Економічна енциклопедія», «Енциклопедичний словник економіста», термінологічні словники і довідники по багатьом економічних дисциплін.

Економічні енциклопедії та словники – це науково-довідкові видання, що містять систематизоване зведення відомостей з економічних наук і окремим галузям економіки. Існують такі різновиди економічних енциклопедій і словників: енциклопедії загальноекономічного змісту, спеціальні – по окремих галузях економічної науки, тлумачні термінологічні словники та меж’язичние словники еквівалентів економічних термінів. У структурному відношенні в економічних енциклопедіях застосовується як алфавітний, так і систематичне розташування матеріалу, а в словниках, за рідкісним винятком, – тільки алфавітне розташування.

За приблизними підрахунками, в сучасній російській мові є мільйони термінів. Аналогічне становище і в інших розвинених мовах. Близько 90% всієї лексики в них представлені науковими і технічними термінами.

Прикладом загальноекономічного довідника, так само придатного для економістів усіх професій, спеціальностей і спеціалізацій, є «Економічна енциклопедія» (гл. Редактор Л.І. Абалкін, 1999 г.). Але і цей довідник не може претендувати на вичерпну повноту: значна частина існуючих в економіці термінів залишилася поза ним.

Економістам важливо знати про існування великих каталогів вузькоспеціалізованих, орієнтованих на потреби окремих економічних професій довідників.

Посилання на основну публікацію