Економічні проблеми та шляхи їх вирішення

Глобальні проблеми економіки

Проблеми економіки є глобальні порушення розвитку і ведення господарської діяльності окремих держав чи всього світового господарства.

Основними глобальними проблемами економічного характеру є:

  • поділ спільнота на полюса розвитку,
  • проблеми з продовольством,
  • проблеми бідності,
  • питання глибокого виснаження ресурсів,
  • слабкий розвиток науково-технічного прогресу та ін.

До глобальних проблем відносять сукупність проблем, що ставлять під сумнів не тільки розвиток планети, а й кожної окремо взятої країни в економічному сенсі, а також існування людства в цілому.

У цих проблемах зачіпаються питання, які потребують термінового вирішення і повноцінних заходів з боку світової спільноти. Розглянемо основні проблеми та шляхи їх вирішення.

Проблема різних «полюсів» економічного розвитку

Проблема різних полюсів обумовлена ​​появою поділу глибокого характеру півночі і півдня. Це поділ відбувається між державами, які вже розвинені, і тими, хто відноситься до категорії країн, що розвиваються.

Країни, що розвиваються потребують допомоги інших держав у наданні більш гнучких умов. Відсталість більшості держав є небезпечним фактором не тільки внутрішнього характеру, а й для економічного стану в світовій економіці в цілому.

Складовою частиною економічного простору є більш відстале становище південних країн, тому їх проблеми стають спільними для всіх держав. Можна спостерігати все більш активне переміщення населення з менш розвинених держав в країни з високим рівнем розвитку. Це сприяє переносу ряду захворювань, а також збільшення навантаження на економіку, виникнення проблем із соціального забезпечення та ін.

Шляхи вирішення цієї проблеми полягає в новій концепції, суть якої полягає в активній допомозі державам, що розвиваються з нестабільним економічним станом. Слід виділити основні ідеї цієї концепції:

  • пільговий режим для держав, які йдуть по шляху розвитку при формуванні міжнародних відносин.
  • Реальна допомога стабільного характеру для вирішення соціальних і економічних проблем відсталих держав, що знижує борговий тягар і допомагає розібратися з поточними проблемами.

Проблема бідності

За своєю суттю проблема бідності є наслідком явних прогалин економіки, включно з нездатністю уряду до забезпечення свого народу. У ситуації бідності з’являється велика прірва між людьми, які мають великі кошти для існування, і іншою категорією населення, яка знаходиться за межею бідності.

Існує два критерії проблеми бідності: міжнародний та національний. На національному рівні мова йде про населення, яке можна віднести до найбільш бідному. Ці групи населення характерні для багатьох країн, в яких Росія не є винятком.

Глобальне вирішення проблеми бідності полягає в економічному зростанні держави, збільшення рівня валового внутрішнього продукту, зростання фонду споживання.

Другим рішенням проблеми може бути міжнародна державна допомога людям, які знаходяться за межею бідності. Цей підхід здатний впоратися з цією проблемою тільки при подоланні за допомогою інших держав.

Міжнародне співтовариство на сьогоднішній день велику увагу приділяє проблемі бідності. Так, створюється ряд підприємств, які готові працювати на загальне благо і знижувати загальний рівень бідності і зростання бідних держав. Всі шляхи вирішення можуть принести свої плоди лише при комплексному вирішенні проблеми.

Продовольча криза

Продовольча криза тісно пов’язаний з економічними проблемами світового масштабу. Держави, що розвиваються не завжди можуть забезпечити населення життєво необхідними продуктами харчування.

Природні ресурси країн, що розвиваються дуже багаті, при цьому сама економіка має великі перспективи. При всьому цьому існує проблема браку продовольства, яка вимагає оперативного вирішення.

Останнім часом проблема голоду перестає бути актуальною тільки для розвинених держав, які повністю покривають потреби свого суспільства. Але в цілому на планеті спостерігається великий розбіг в забезпеченні продуктами.

Кращим рішенням для боротьби з продовольчою кризою є зростання врожайності в країнах, що розвиваються, включаючи збільшення оброблюваних земель, поголів’я худоби та ін. В цьому випадку велику увагу слід приділити зростанню рівня розвитку сільського господарства, поліпшення технологій, удосконалення обробітку грунту, засіву землі високоврожайними видами рослин і ін.

У цій проблемі також складно знайти рішення всередині держави, необхідна колегіальна допомогу світового рівня.

Багато країн великі надії покладають на Зелену революцію, яка дає можливість впровадити нову техніку в сільськогосподарські галузі, використовувати тільки високоякісні високоврожайні культури, кращу обробку земель та ін.

Для вирішення проблеми нестачі продовольства необхідна участь держави в розвитку цієї галузі, включаючи додаткові вкладення всередині держави і залучення іноземних інвестицій.

Енергетичні проблеми

Енергетичні проблеми характерні для країн зі слабкою економікою, вони обумовлені найчастіше зростанням вартості нафти, що створює величезні проблеми для економіки більшості світових держав.

Деякі країни вийшли з енергетичної залежності, але при цьому світова економіка досі відчуває гострий дефіцит в енергетичних ресурсах. Основний причини енергетичної проблеми є різке зростання використання енергетичних ресурсів, що актуально для початку 20 століття.

З одного боку відбувається відкриття великих родовищ енергетичних ресурсів, з іншого боку з кожним роком все більше стає автомобільний парк, росте потреба в економічних сферах.

Основним шляхом вирішення цієї проблеми є збільшення обсягу розробки і видобутку корисних ресурсів. Цю роботу необхідно продовжувати навіть тоді, коли запасів здається більше, ніж потрібно. Це обумовлено тим, що світове споживання газу і нафти з кожним роком все більше зростає.

Другим важливим питанням є перебудова економіки, включаючи зниження частки енергоємних виробництв.

Посилання на основну публікацію