Економічні погляди Джоан Робінсон

До послідовників ідей Дж. Кейнса відносять професора кембріджського університету Джоан Робінсон (1903-1983). Головна її праця — «Теорія недосконалої конкуренції» (1933). Вона відома двома своїми теоріями:

1. Теорія недосконалої конкуренції. Ця теорія принесла найбільшу популярність Дж. Робінсон. На її думку, конкуренція є недосконалою, якщо виробники мають монополію на свій товар. В цих умовах стає можливою дискримінація в цінах з метою максимізації прибутку. Здійснюється це шляхом продажу продукту різним групам покупців за різними цінами. Дж. Робінсон виділила такі основні методи. Перший полягає в ціновій дискримінації для осіб з різним доходом. Спочатку встановлюється висока ціна товару, для того щоб обслужити найбільш заможну частину публіки (так звана політика «зняття вершків»). Потім ціна знижується, щоб залучити в процес реалізації менш заможні верстви суспільства. І це продовжується до тих пір, поки не будуть охоплені всі верстви суспільства. Другий метод цінової дискримінації Дж. Робінсон назвала просторової дискримінацією. Він застосовується при експорті товару. Фірма всередині країни встановлює на свою продукцію високу ціну. Однак в інших країнах вона продасть цей товар за демпінговими, тобто низькими цінами.

2. Теорія експлуатації. На думку Дж. Робінсон, експлуатація можлива в умовах монопсонії, коли на ринку праці є лише один наймач робочої сили. Економічним наслідком монопсонії є зниження ставок заробітної плати. У результаті і виникає експлуатація. Протидіяти цьому може законодавство про мінімальну зарплату і політика профспілок.

Посилання на основну публікацію